{{EmailMarketing:Email.PreHeader}}
Bekijk in browser

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2023

 

Naar de regio-pagina

Najaarsledenvergadering

De datum was al enige tijd bekend, maar hierbij dan ook de uitnodiging voor onze Najaarsledenvergadering. We hopen er een leuke avond van te maken. 

 

Agenda Najaarsledenvergadering - 20 november 2023

Het regiobestuur nodigt u hierbij van harte uit de Najaarsledenvergadering te bezoeken. De vergadering wordt gehouden op maandag 20 november 2023 in de bovenzaal van HC Flevodrome, Wisentweg 9a te Dronten.

Ontvangst vanaf 19.30 uur, Aanvang vergadering: 20.00 uur

1. Opening

2. Notulen van de Voorjaarsledenvergadering d.d. 29 maart 2023

3. Mededelingen en Ingekomen stukken

4. Financiën: Begroting 2024

5. Verslag Ledenraad

6. Verslag Fokkerijraad en Inspectie

7. Verslag JongKWPN

8. Bestuursverkiezing en toekomst regio:

Aftredend en herkiesbaar: N. Remijn

9. Huldiging fokkers

10. Rondvraag

11. Paardenkliniek Wolvega:  

Wat zien we en wat doen we met foto’s van rug, hals, borst

11. Sluiting.

De vergaderstukken - notulen, begroting 2024- zijn op te vragen bij het secretariaat d.m.v. een mail naar regioflevoland@kwpn.nl

Naar de regio-pagina

Interessant nieuws

Aankomende events

Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid