{{EmailMarketing:Email.PreHeader}}
Bekijk in browser

In deze nieuwsbrief informeren we u over evenementen en nieuws in de KWPN Regio Zuid-Holland.

Naar de regio-pagina

Herinnering Najaarsledenvergadering 16 november (a.s. woensdag) te Delft

Het bestuur van KWPN regio Zuid-Holland nodigt haar leden en belangstellenden uit voor de najaarsledenvergadering die gehouden wordt op 16 november 2022,
bij Manege Prinsenstad, Rijksstraatweg 145, 2629 JE Delft.

Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

1. Opening;
2. Notulen ledenvergadering voorjaar 2022;
3. Ingekomen stukken en mededelingen;
4. Begroting KWPN Zuid-Holland 2023, tevens leden kascommissie gezocht;
5. Toelichting KWPN Zuid-Holland begroting 2023;
6. Activiteiten kalender 2023;
7. Informatie Fokkerij en Ledenraad;
- Uitreiking predicaten preferent en prestatie m.b.t. het jaar 2021; 
De uitreiking van de predicaten wordt verschoven naar 2023.
Dit heeft betrekking op de predicatien die behaald zijn in 2021/2022. 

8. Wijzigingen bestuurssamenstelling:
- Aftredens en niet herkiesbaar: Luuk van Rijn.
- Voordracht vanuit het bestuur: Simone de Groot;
9. Rondvraag;
10. Sluiting.

KWPN Zuid-Holland DRESSAGE CUP 20 november (a.s. zondag) te Den Hoorn

Wij nodigen jullie van harte uit voor dit JAARLIJKSE evenement voor JONGE PAARDEN.

Het evenement zit vol, inschrijven is niet meer mogelijk.

Wij hopen u te mogen ontmoeten om samen naar deze mooie rubrieken te kijken.

Voorlopige-Startlijst-13-11

Op 16 december a.s. staat er in Lisse weer een IBOP dressuur op de planning (bijna vol).

De IBOP is een ééndaagse test, waarbij uw merrie door een eigen ruiter/menner wordt voorgesteld. Vanaf een leeftijd van 32 maanden kan een merrie deelnemen aan de IBOP. Bijna alle KWPN-regio’s organiseren IBOP-proeven voor spring- en dressuurpaarden. De IBOP voor Gelderse paarden wordt één keer per jaar in november gehouden. De IBOP voor tuigpaarden vindt plaats in het voor- én in het najaar.

In onze tarievenlijst vindt u de kosten voor deelname aan de IBOP en eventuele stamboekopname na afloop.

Deelname
Deelnemers moeten zich ter plaatse melden bij het secretariaat om het hoofdstelnummer in ontvangst te nemen. Als het paard tevens wordt aangeboden voor stamboekopname dient het registratiebewijs daar ingeleverd te worden. Voor deelname aan de IBOP is het van belang dat u op de hoogte bent van alle richtlijnen en regels omtrent de aanlegtest. In de reglementen vindt u alle benodigde informatie (onder Selectiebeleid per fokrichting). Lees deze informatie van te voren zorgvuldig door.

IBOP dressuurpaarden
Dressuurpaarden worden tijdens deze IBOP-proef gevraagd een individuele dressuurproef te rijden, gevolgd door een presentatie onder het zadel in een groep van twee tot vier combinaties. Hierin worden op aanwijzing van de jury de basisgangen getoond en ook worden een aantal tempowisselingen gevraagd. Voor vierjarigen wordt ook het wijken voor de kuit gevraagd en vijfjarige en oudere paarden moeten het schouderbinnenwaarts tonen. Er wordt gereden in een baan van 20 / 60 meter.

In totaal kunnen er maximaal 100 punten worden behaald, bij 75 punten of meer is een merrie geslaagd.

De IBOP proef

 • A-F-B-M-C binnenkomen in arbeidsdraf op de linkerhand;
 • H-X-F van hand veranderen;
 • Bij A slangevolte met 3 bogen;
 • Tussen F en A overgang arbeidsstap;
 • K-X-M van hand veranderen in middenstap;
 • Tussen C en H arbeidsdraf;
 • Bij E grote volte éénmaal rond; voor E galop aanspringen en bij E hoefslag volgen in arbeidsgalop;
 • Bij B grote volte, op de volte enkele galopsprongen verruimen;
 • Tussen C en H arbeidsdraf;
 • F-X-H van hand veranderen in middendraf;
 • Bij B grote volte éénmaal rond, daarbij het paard de hals laten strekken;
 • Bij F overgang stap;
 • Bij K overgang arbeidsdraf;
 • Bij E grote volte éénmaal rond, voor E galop aanspringen en bij E hoefslag volgen in arbeidsgalop;
 • Bij B grote volte, op de volte enkele galopsprongen verruimen;
 • Tussen F en A arbeidsdraf;
 • K-X-M van hand veranderen in middendraf;
 • Tussen K en A in arbeidsstap overgaan;
 • Bij A afwenden tussen X en G halthouden en groeten

Aankomende events

Interessant nieuws

Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid