Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen
23 juni 2018

Informatie veulenkeuring

DAGINDELING      
         
Deelnemers dienen 15 minuten voor aanvang van hun rubriek in de voorring aanwezig te zijn. 
Hieronder vermelde tijden geven de tijden van de voor- en hoofdring weer. 
De eerste rubriek start dus om 8.30 uur. om 09.00 uur  
         
Onderstaande tijden zijn indicatief. Volg de aanwijzingen van de ringmeester en omroeper 
nauwgezet. Dit bevordert een vlot verloop van het programma.  
         
Hoofdring        
Voorring Hoofdring Rubriek Nummers Omschrijving
8.45 9.00 1 1 t/m 10 + 91 hengstveulens springgericht
9.10 9.25 2 11 t/m 20 + 94 hengstveulens springgericht
9.35 9.50 3 21 t/m 29 + 93 hengstveulens springgericht
10.00 10.15 4 63 t/m 70 + 97 hengstveulens dressuurgericht
10.25 10.40 5 71 t/m 77 + 92 hengstveulens dressuurgericht
10.50 11.05 6 30 t/m 40 merrieveulens springgericht
11:15 11.30 7 41 t/m 51 merrieveulens springgericht
  12.00     pauze
12.15 12.30 8 52 t/m 62 + 98 merrieveulens springgericht
12:40 12:55 9 78 t/m 83 merrieveulens dressuurgericht
13:05 13:20 10 84 t/m 90 merrieveulens dressuurgericht
Aansluitend: Kampioenskeuringen te beginnen met de dressuurgericht gefokte veulens. Volgorde: merrieveulens dressuur, hengstveulens dressuur, merrieveulens springen, hengstveulens springen                            
De jury nodigt per rubriek veulens uit voor de kampioenskeuring.
De uitgenodigde veulens staan op catalogus volgorde.    
 
Aansluitend: HULDIGING ALLE KAMPIOENEN + PUBLIEKSPRIJS
         
         
Mutaties        
Op de keuringsdag is bij het secretariaat een overzicht met de meest recente mutaties       
(afmeldingen, bijschrijvingen & wijzigingen) beschikbaar.  

ALFABETISCHE LIJST VAN GEREGISTREERDEN

 

A. ADEMA-VESTER, GOUTUM, TELNR. 058-2666440 ----------------------------33

MEVR. BAKKER, MENALDUM, TELNR. 06-24108679 -----------------------------36

J. BERVOETS, ZONNEMAIRE, TELNR. 06-53758546 -----------------------------16

J. DE BOER, NIJEBERKOOP, TELNR. 0630845080 -------------------------------85

A.TH. DE BOER, SINTJOHANNESGA, TELNR. 06-53132826 --------------------70 73

A.A. DE BOER- IDEMA & M. DE BOER, BUITENPOST, TELNR. 06-22622084 -69 71

Y. BOERSMA, OUDEGA GAAST SLEAT, TELNR. 06-15852324 ------------------64 78

W.M. BOERSMA-MOLENAAR, OUDEGA GAAST SLEAT, TELNR. 06-22971096 64 78

A. BOSMA, MENALDUM, TELNR. 06-13521115 -----------------------------------91

J. BOSMA, MAKKUM, TELNR. 06-53935559---------------------------------------10

J. BRINKMAN EN R. KOOPMAN, HANTUMHUIZEN, TELNR. 06-10 55 95 40 --12

T. BROERSMA, JISTRUM, TELNR. 0512-471319 ---------------------------------51

T. DIJKSTRA, EASTEREIN, TELNR. 06-51539679 --------------------------------38

H. DIJKSTRA, BROEKSTERWOUDE, TELNR. 0511-423026----------------------52

C.H. DOLSTRA, NOORDWOLDE, TELNR. 06-27383710 -------------------------16 21

W. DUITEMEIJER, KOLLUM, TELNR. 06-53149775 ------------------------------81

E. EEFTING, ROHEL, TELNR. 06-55707243 ---------------------------------------20

A. ELGERSMA, KOLLUM, TELNR. 0653149775------------------------------------81

D. ELZINGA, SURHUIZUM, TELNR. 06-36118626 --------------------------------79

E. EVERTS, SURHUISTERVEEN, TELNR. 06-20079308 --------------------------15

H.S. FABER, WORKUM, TELNR. 0515-542352 ------------------------------------84

W.L. FABER, BURGUM, TELNR. 06-30087871 ------------------------------------14

H. VAN DER GAAST, MAKKUM, TELNR. 0638943085 ----------------------------44

P. GERBRANDY, WOMMELS, TELNR. 06-34112893 ------------------------------38 57

A.M. GESCHIERE, BANTEGA, TELNR. 0527-652216 -----------------------------55

S.J. DE GROOT, HINNAARD, TELNR. 06-40873102------------------------------25 47

H. GULMANS, BURUM, TELNR. 06-12127577-------------------------------------23

T. DE HAAN, WEIDUM, TELNR. 06-10412536 ------------------------------------18

T. HAMERSMA - BOSMA, MAKKUM, TELNR. 0629359539 -----------------------10

I. HATZMANN, JUBBEGA, TELNR. 0622301954 ----------------------------------77

J.EN G. HIEMSTRA-DIJKSTRA, DRONRIJP, TELNR. 0517-231318 -------------62

N. HOFSTRA, MANTGUM, TELNR. 06-30341851 ---------------------------------65

FAM. F. HOLTROP, BAAIUM, TELNR. 06-50601661------------------------------6

J.F. HOOGHIEMSTRA, GARIJP, TELNR. 0511-539515 ---------------------------7

M. HOVENGA, JELSUM, TELNR. 06-51248816 ------------------------------------3 4 11 22 35 54

FAM. JELLEMA, WESTHEM, TELNR. 06-51199024 -------------------------------87

EMMY DE JEU, OOSTERSTREEK, TELNR. 06-53257707 -------------------------74

P.I.V. DE JONG, BUITENPOST, TELNR. 06-51940030 ---------------------------68

E.H.P. DE JONG, DOKKUM, TELNR. 06-55721712 -------------------------------94

K. JONGSMA-JACOBI, KATLIJK, TELNR. 06-13851255 --------------------------76

O. KAMMINGA, AUGUSTINUSGA, TELNR. 06-10058534 ------------------------29

R. KIESTRA, TERZOOL, TELNR. 06-52020856------------------------------------8 17

R. KOOPMANS, NIJEGA, TELNR. 06-48792437 -----------------------------------97

M. KUIL, HEMRIK, TELNR. 06-41855698------------------------------------------93

S. KUPERUS, BEETSTERZWAAG, TELNR. 0512-381216 -------------------------27

LDJ SPORTHORSES B.V., WESTERGEEST, TELNR. 06-22250806 -------------94

S. VAN DER MEER, SURHUISTERVEEN, TELNR. 0512-362777 -----------------1 31 58 59

G. VAN DER MEER, SURHUISTERVEEN, TELNR. 0512-362777 -----------------1 43

K. MELLEMA, WARNS, TELNR. 0514-681313 -------------------------------------63

MTSCH GROENHOUT/POST, JISTRUM, TELNR. 0512-471676 -----------------66

V.O.F. OENEMA-HOP, WITTELTE, TELNR. 06-38603787------------------------96

R.J. RIENSTRA, WOMMELS, TELNR. 06-53194021 ------------------------------86

H. DE ROOS, BAKHUIZEN, TELNR. 06-52058390 --------------------------------48

W. SIEBENGA, ROTSTERGAAST, TELNR. 06-51294159 -------------------------92

LILIAN SMALE, STEGGERDA, TELNR. 06-11024880 -----------------------------80

E. VAN DER SNOEK, KUBAARD, TELNR. 0517-469172 --------------------------72

STAL FALKENA-OLFF, HARICH, TELNR. 06-12612010--------------------------40 42 56

W. STAM, SURHUISTERVEEN, TELNR. 0512-360631 ----------------------------89

H.EN A. SYBRANDI-MERKUS, DEINUM, TELNR. 06 28929433------------------24 46

G. TALSMA, GINNUM, TELNR. 0519-339216 -------------------------------------41

M. TERPSTRA, AALZUM, TELNR. 0519-292648-----------------------------------19

TJ. TJAARDA, DRONRIJP, TELNR. 0517-342385---------------------------------50

FAM. V.D. VEEN, OPEINDE, TELNR. 06-29504767 -------------------------------67

VDL STUD, BEARS FR, TELNR. 06-54994406 ------------------------------------2 9 13 26 28 30 32 34 37 39 45 49 53 60 61

K. VAN DER VEEN, GERKESKLOOSTER, TELNR. 06-30307555 -----------------82

A. VOGELAAR & J. KNOL, SURHUISTERVEEN, TELNR. 06-81346224----------88

H.J. DE VRIES, OOSTERWOLDE FR, TELNR. 06-51836937 ---------------------75

A.W. DE VRIES, OOSTERWOLDE, TELNR. 06-13700392 ------------------------75

TJ. VAN DER WAL, MANTGUM, TELNR. 06-15566021 ---------------------------98

A. YTSMA, SURHUIZUM, TELNR. 0512-351483 ----------------------------------90

J.A. YTSMA, DE WESTEREEN, TELNR. 0511-444430 ----------------------------90

€ 59,50 per jaar

Lidmaatschap KWPN Database

  • Betrouwbaar, compleet & overzichtelijk
  • Predicaten, prestaties, moederlijnen en nakomelingen
  • Van KWPN-goedgekeurde en -erkende hengsten ook: verrichtingscijfers en -rapportages en fokregistraties
Abonneer nu
€ 119,50 per jaar

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot de Database en KWPN.tv
  • Deelname aan alle activiteiten
  • Registreer uw fokproduct
  • Bied uw paard of veulen aan op KWPN Marktplaats
Word nu lid

Official Partners