Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Coronavirus en KWPN-activiteiten

Coronavirus en KWPN-activiteiten

Het KWPN houdt de situatie rondom de uitbraak van het coronavirus in Nederland scherp in de gaten. Wij hanteren de uiterste zorgvuldigheid om te zorgen dat onze medewerkers en leden niet in aanraking komen met het virus. Eventuele adviezen van de overheid, het RIVM of de GGD volgen wij uiteraard op. 
 

Corona-update 29 oktober: Hengstencompetitie Kronenberg en Ermelo afgelast

Op maandag 9 november staat de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur gepland, op dinsdag 10 november de Blom Hengstencompetitie springen, beiden in Kronenberg. Op vrijdagavond 20 november staat de tweede competitiewedstrijd voor de dressuurhengsten gepland in Ermelo. Op dinsdagavond 27 oktober jl. gaf  minister de Jonge aan dat de huidige maatregelen, de zogenoemde gedeeltelijke lockdown, naar verwachting nog tot in ieder geval in december zullen duren. Binnen deze ‘gedeeltelijke lockdown’ zijn wedstrijden verboden, waardoor het helaas onmogelijk is om de eerdergenoemde hengstencompetitiewedstrijden nu te laten doorgaan. Volgende week dinsdag 3 november is er weer een persconferentie, tenzij de cijfers zo alarmerend zijn dat er eerder maatregelen nodig zijn. Wij wachten de volgende maatregelen van de overheid af alvorens definitieve beslissingen te nemen over de competitiewedstrijden in De Meern (december) en Tolbert (januari). Ondertussen beraden wij ons over alternatieve mogelijkheden om deze jonge goedgekeurde hengsten tijdens de hengstenkeuring het podium te geven dat zij verdienen, uiteraard binnen de mogelijkheden die de overheid ons biedt en met inachtneming van alle maatregelen.

 

Update 14 oktober: Pavo Cup tot nader order uitgesteld​

Vanaf morgen, donderdag 15 oktober, staan er drie dagen Pavo Cup op de planning, waarbij de jonge talenten in de (halve) finales strijden om de prestigieuze titels in de diverse leeftijdscategorieën. Gisteravond echter hebben premier Rutte en minister de Jonge strengere maatregelen afgekondigd. Binnen deze ‘tijdelijke lockdown’ zijn wedstrijden verboden, waardoor het helaas onmogelijk is om de Pavo Cup nu te laten doorgaan.

Deze 25ste editie moet een feest worden, er is wat ons betreft dan ook zeker geen sprake van afstel maar van uitstel. We zullen de komende tijd de mogelijkheden blijven verkennen om alsnog de finales van de Pavo Cup te organiseren, echter zijn hierbij voor het bepalen van de data afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het virus en de maatregelen vanuit de overheid. Ook de diverse wedstrijden van de Anemone Horsetrucks Hengstencompetitie dressuur en de Blom Hengstencompetitie springen staan binnenkort op de agenda. Wij wachten de volgende persconferentie van de overheid af alvorens definitieve beslissingen te nemen over de eerstvolgende competitiewedstrijd in de Peelbergen.

 

Update 1 oktober: KWPN-evenementen: géén publiek, wel livestream​

Eerder deze week kondigden premier Rutte en minister De Jonge nieuwe maatregelen aan die voor minimaal 3 weken gelden. Dit heeft gevolgen voor de evenementen op het KWPN-centrum.

Wedstrijden en evenementen in de paardensport zijn toegestaan. Vanaf 29 september 18.00 uur mag daar geen publiek meer bij aanwezig zijn, alleen de noodzakelijke begeleiding voor de uitoefening van de sport. Dat betekent concreet dat voor de hengstenselectie en de Pavo Cup per paard maximaal drie personen toegang hebben tot het KWPN-centrum. De ruiters/amazones en geregistreerden ontvangen hierover persoonlijk bericht.

Tot nader order geldt dat bij de diverse evenementen op onze agenda publiek niet is toegestaan. Ook personen die zich online hebben geregistreerd voor de hengstenselectie kunnen wij geen toegang geven tot het KWPN-centrum. Indien u zich had aangemeld, wordt u per mail hierover nader geïnformeerd.

Eindexamens hengsten te volgen via livestream op KWPN.tv
De komende weken vinden de verrichtingsonderzoeken plaats voor de Gelderse, dressuur-, spring- en tuigpaardhengsten. Voor álle onderdelen, zowel de aanlevering, tussenbeoordelingen als de eindpresentatie, geldt tot nader order dat er géén publiek is toegestaan. Alleen noodzakelijke begeleiders hebben toegang tot het KWPN-centrum, de geregistreerden van de hengsten ontvangen hierover persoonlijk bericht.

Vanwege het coronavirus is het voorjaarsonderzoek komen te vervallen, en wij realiseren ons dat de fokkers grote interesse hebben in de prestaties van de jonge hengsten op het KWPN-centrum. Wij hebben daarom besloten om de eindpresentaties van de hengsten geheel via livestream uit te zenden op KWPN.tv. De volgende data zijn via livestream te volgen:

 • 30 oktober eindexamen VO dressuurhengsten
 • 31 oktober eindexamen VO tuigpaardhengsten
 • 24 november eindexamen VO springhengsten en Gelderse hengsten

Uiteraard zullen ook de gebruikelijke opnames van de goedgekeurde hengsten na de eindpresentatie toegevoegd worden aan de KWPN-database.

Drie dagen Pavo Cup op KWPN.tv
Op vrijdag 16 en zaterdag 17 oktober stonden de finales van de Pavo Cup gepland. In de nieuwe maatregelen geldt per ruimte binnen een maximum van 30 personen. Om de competitie binnen de gestelde richtlijnen verantwoord te organiseren, is het van belang om zoveel mogelijk doorstroom van personen te waarborgen. Het programma is daarom gewijzigd:

 • Donderdag 15 oktober: Halve finale vierjarigen
 • Vrijdag 16 oktober: Halve finale vijf- en zesjarigen
 • Zaterdag 17 oktober: Finales alle leeftijdscategorieën

Met deze nieuwe indeling kunnen deelnemers aan de halve finales na hun proef direct het terrein verlaten. De combinaties die geselecteerd zijn voor de eerste finaleronde (de top 10 van de vierjarigen, de top 8 van de vijfjarigen en de top 6 van de zesjarigen), komen op zaterdag opnieuw in de ring. Per leeftijdscategorie worden vervolgens de drie paarden met de hoogste punten overgereden door gastjury en jongepaardenspecialist Philipp Hess. Ook voor de Pavo Cup geldt dat er geen publiek is toegestaan, echter alle drie de dagen zijn via de livestream te volgen op KWPN.tv.

Zodra er nieuwe maatregelen vanuit de overheid komen die invloed hebben op onze evenementen, zullen wij u hierover berichten.

 

Update 26 juni: Versoepeling maatregelen

Woensdagavond  24 juni jl. heeft de overheid in een persconferentie diverse versoepelingen van maatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus gecommuniceerd. Per 1 juli wordt de maximum groepsgrootte voor zowel binnen als buiten door de overheid geschrapt. Er geldt geen maximum aantal aanwezigen indien men 1,5 meter afstand houdt, vooraf een gezondheidscheck doet en werkt met reserveringen.

De Sectorraad Paarden (SRP) heeft i.o.m. LNV een protocol met strikte richtlijnen opgesteld voor alle stamboeken om de 1,5 meter afstand tussen mensen te garanderen en het aantal bezoekers op de locatie te beperken. Afgesproken was dat de stamboekkeuringen worden georganiseerd zonder publiek. Echter nu de maximum groepsgrootte door de overheid is geschrapt heeft de SRP zich erover beraad hoe publiek op verantwoorde wijze toe te laten. Want nu de overheid de maatregelen heeft versoepeld kunnen wij de leden en belangstellenden in de gelegenheid stellen om de keuringen bij te wonen, echter uitsluitend binnen strikte voorwaarden zodat de 1,5 meter afstand gegarandeerd kan worden.

De stamboekkeuringen tuigpaard worden in de buitenlucht georganiseerd, bij buitenactiviteiten zijn maximaal 250 personen toegestaan. De stamboekkeuringen rijpaard en Gelders paard worden binnen in een rijhal georganiseerd, publiek is beperkt toegestaan onder voorwaarden: maximaal 100 personen binnen met een vaste zitplaats met inachtneming van de 1,5 meter afstand. De regio’s organiseren de (stamboek)keuringen en zijn als organisator aansprakelijk en verantwoordelijk voor de naleving van de overheidsmaatregelen. Derhalve is het aan hen om te beoordelen hoe zij de toegang van publiek het beste kunnen organiseren. Hoeveel ruimte er is om publiek toe te laten – met inachtneming van de 1,5 meter afstand - verschilt immers per locatie.

Diverse keuringslocaties zullen een beperkte capaciteit aan zitplaatsen hebben op 1,5 afstand van elkaar. De regio’s schatten zelf in per locatie wat het aantal beschikbare zitplaatsen is. Om problemen te voorkomen met een grotere toestroom van mensen dan er aan beschikbare zitplaatsen is, wordt er momenteel gewerkt aan een reserveringssysteem op de KWPN-website, waar u beschikbare zitplaatsen kunt reserveren (zolang de voorraad strekt). Het staat regio’s ook vrij om een eigen reserveringssysteem toe te passen, raadpleeg vanaf volgende week de regiowebsite voor meer informatie. Toegang voor publiek is uitsluitend toegestaan wanneer u in het bezit bent van een reserveringsbewijs dat u zelf kunt printen.
NB: Voor eigenaren en begeleiders van ter keuring aangeboden paarden geldt dat zij – zoals beschreven in het protocol - na de beoordeling van hun paard het terrein z.s.m. verlaten, tenzij zij vooraf via de website een zitplaats  hebben gereserveerd en een reserveringsbewijs kunnen overleggen.

Aan het eerder genoemde protocol is een addendum toegevoegd.

Addendum aanpassing Protocol keuring paarden- en ponystamboeken n.a.v. verruiming regelgeving d.d. 24 juni 2020

Per 1 juli zijn de maatregelen rondom het coronavirus versoepeld. Publiek is onder voorwaarden (afhankelijk per locatie) en onder strikte richtlijnen toegestaan:

Regels voor activiteiten binnen

 • We houden 1,5 meter afstand van anderen. Een uitzondering hierop zijn mensen uit 1 huishouden.
 • Maximaal 100 personen per ruimte met vaste zitplaatsen (exclusief personeel).
 • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf.
 • Indien er horeca aanwezig is, dan houden gasten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.

Regels voor activiteiten buiten

 • We houden 1,5 meter afstand van anderen. Een uitzondering hierop zijn mensen uit 1 huishouden.
 • Maximaal 250 personen (exclusief personeel).
 • Geen maximumaantal personen onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf.
 • Indien er horeca aanwezig is, dan houden gasten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.

Update 12 mei: Groen licht voor keuringen en chippen

Het KWPN heeft in goede samenwerking met de bij de Koepel Fokkerij van de Sectorraad Paarden aangesloten instanties strikte protocollen opgesteld voor zowel het chippen/schetsen als de stamboekkeuringen. De Sectorraad Paarden heeft de protocollen voor het chippen (voor paspoortconsulenten en voor de houders van de desbetreffende dieren) en de keuringen (voor functionarissen stamboeken en voor eigenaren/begeleiders) voorgelegd aan het Ministerie van LNV die ze heeft getoetst. Dit betekent dat de paspoortconsulenten weer afspraken kunnen inplannen bij de fokkers voor het chippen en schetsen van de veulens. Ook de in juli geplande stamboekkeuringen kunnen doorgaan, dit alles onder voorbehoud van nieuwe maatregelen vanuit de overheid. Nu de centrale overheid heeft ingestemd met de herstart zullen op lokaal niveau de burgemeesters moeten worden benaderd (v.w.b. keuringen).

Als het virus tegen die tijd nog steeds onder controle is, mogen per 1 juli groepen tot honderd personen bij elkaar komen. Het KWPN heeft samen met de Sectorraad Paarden een protocol met strikte richtlijnen opgesteld voor alle stamboeken om de 1.5 meter afstand tussen mensen te garanderen en het aantal bezoekers op de locatie te beperken. De stamboekkeuringen worden georganiseerd zonder publiek. De regio’s kunnen ook veulenkeuringen organiseren, in samenspraak met de KWPN-inspectie en ook volgens strikte richtlijnen. Maximaal  twee begeleiders per paard  worden toegelaten op de keuringsaccommodatie. De keuring wordt in chronologische volgorde afgewerkt met een vaste aanrijdroute, looproute en vertrekroute, zodat er geen kruisend verkeer is van deelnemers en eigenaren. Dit jaar worden er geen Centrale Keuringen georganiseerd. De graadverhogingen die normaliter op de Centrale Keuringen plaatsvinden (ster voor de tuigpaarden en (voorlopig) keur voor de overige fokrichtingen) kunnen, bij het voldoen aan de daarvoor geldende eisen, op de stamboekkeuring worden behaald. U kunt zich via de KWPN-website aanmelden voor de diverse keuringen, waarna u het gehele protocol krijgt toegestuurd.

Ook is er groen licht voor het chippen en schetsen van de veulens. De paspoortconsulenten zullen contact opnemen met de geregistreerden van de aangemelde veulens voor het maken van een afspraak. Het chippen en schetsen dient echter te geschieden volgens goedgekeurd protocol. Na goedkeuring zal de houder voorafgaand aan het bezoek een protocol toegestuurd krijgen door het stamboek, zodat de houder weet wat van hem verwacht wordt.

Evenementen met meer dan 100 bezoekers zijn vooralsnog niet toegestaan. De KWPN Kampioenschappen komen derhalve dit jaar te vervallen. Het voornemen is om in september op het KWPN-centrum de Blom Cup te verrijden en in oktober/november de Pavo Cup voorselecties in de regio met in Ermelo de finale.

Protocollen

Update 7 mei: Keuringsseizoen 2020

Het kabinet heeft gisteren, woensdag 6 mei, onder voorbehoud enkele versoepelingen aangekondigd in de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Als het virus tegen die tijd nog steeds onder controle is, mogen per 1 juli groepen tot honderd personen bij elkaar komen. Dat betekent dat het naar alle waarschijnlijkheid vanaf die datum ook mogelijk is om de stamboekkeuringen te organiseren. Het KWPN heeft samen met de Sectorraad Paarden een protocol met strikte richtlijnen opgesteld voor alle stamboeken om de 1.5 meter afstand tussen mensen te garanderen en het aantal bezoekers op de locatie te beperken. Dit protocol en de aanvraag om de keuringen doorgang te laten vinden ligt momenteel bij het Ministerie van LNV. Indien wij toestemming hiervoor krijgen is het mogelijk om volgens planning de stamboekkeuringen in juli (met een eventuele uitloop naar augustus) te organiseren. Dit uiteraard onder voorbehoud van eventuele nieuwe maatregelen van de overheid. Dit jaar worden er geen Centrale Keuringen georganiseerd. De graadverhogingen die normaliter op de Centrale Keuringen plaatsvinden (ster, (voorlopig) keur) kunnen, bij het voldoen aan de daarvoor geldende eisen, op de stamboekkeuring worden behaald. De stamboekkeuringen worden georganiseerd zonder publiek. Als toestemming is verkregen kunnen de regio’s ook veulenkeuringen organiseren, in samenspraak met de KWPN-inspectie en ook volgens strikte richtlijnen. Zodra wij groen licht krijgen van de overheid zullen wij u hierover informeren.

Evenementen met meer dan 100 bezoekers zijn vooralsnog niet toegestaan. De KWPN Kampioenschappen komen derhalve dit jaar te vervallen. Het voornemen is om in september op het KWPN-centrum de Blom Cup te verrijden en in oktober/november de Pavo Cup voorselecties in de regio met in Ermelo de finale.

Aanlegtesten
Op 19 mei start op het KWPN-centrum de eerder geannuleerde EPTM-test, uiteraard ook onder strikt protocol voor zowel geregistreerden als medewerkers. Ook worden er op korte termijn enkele IBOP’s georganiseerd op het KWPN-centrum waarvoor u zich kunt aanmelden.

 

Update 14 april: Aangepast keuringsseizoen 2020

In verband met het coronavirus heeft de overheid alle bijeenkomsten en evenementen tot 1 juni verboden, ook als het gaat om bijeenkomsten met minder dan honderd personen. Dit geeft onzekerheid over de doorgang van het komende keuringsseizoen. Eigenaren en trainingsstallen stellen ons regelmatig de vraag: ‘gaat het keuringsseizoen voor de merries en de veulens komende zomer wel door?’.

Het Algemeen Bestuur wil alle geregistreerden meer zekerheid geven en heeft zich derhalve over de keuringskalender beraad. Uitgangspunt hierbij was dat alle merries die daarvoor worden aangeboden deel kunnen nemen aan een stamboekopname, het zij in aangepaste vorm. De stamboekopname biedt de fokkers en geregistreerden veel informatie over het betreffende paard, en deze kennis willen wij onze leden ook in deze bijzondere tijden kunnen bieden.

Aangepast keuringsseizoen zomer 2020

Om iedereen de tijd te geven om de paarden goed voor te bereiden op de stamboekopname, is door het Algemeen Bestuur besloten de keuringen in de maand juni te laten vervallen en alle stamboekkeuringen voor de rijpaarden in juli te laten plaatsvinden. Dit betekent dat keuringen die reeds in de maand juni stonden gepland, verschoven worden naar juli. Vooralsnog blijven de data van de KWPN Kampioenschappen ongewijzigd (18 t/m 22 augustus a.s.). Volgens onderstaande werkwijze is het mogelijk om voor alle fokrichtingen en competities de afvaardiging naar de KWPN Kampioenschappen plaats te laten vinden.  

Rijpaarden 
Alle stamboekkeuringen worden georganiseerd in juli. De Centrale Keuringen komen te vervallen. De graadverhogingen die normaliter op de Centrale Keuringen plaatsvinden ((voorlopig) keur) kunnen nu bij het voldoen aan de daarvoor geldende eisen op de stamboekkeuring worden behaald. Op de stamboekkeuring worden de meest complete paarden geselecteerd voor rechtstreekse afvaardiging naar de Nationale Merriekeuring. Het streven is om diverse veulenkeuringen te organiseren voor afvaardiging naar de Nationale Veulenkeuring. Tevens wordt er gekeken naar het centraliseren van stamboekkeuringen in diverse grotere regio’s. De voorselecties voor de Pavo Cup blijven ongewijzigd. De data worden z.s.m. gecommuniceerd, maar zullen allemaal in juli plaatsvinden.

Gelderse paarden

De Dag van het Gelders Paard inclusief stamboekkeuring en veulenkeuring staat reeds in juli gepland, en blijft derhalve ongewijzigd. 

Tuigpaarden

Voor tuigpaardmerries geldt dat zij het sterpredicaat kunnen behalen op de Centrale Keuring. Voor de Regio`s Oost, Zuid en West geldt dat per regio één gecombineerde stamboekkeuring en Centrale Keuring wordt georganiseerd in juli. De keuringen in de Regio Noord staan reeds gepland in juli, en blijven derhalve ongewijzigd.

De diverse KWPN Regio’s buigen zich komende tijd over de aangepaste keuringsplanning. Voor alle keuringen geldt dat de definitieve doorgang onder voorbehoud is van eventuele maatregelen van de overheid. Voorafgaand aan de keuringen kunnen er richtlijnen gecommuniceerd worden om zo min mogelijk paarden en begeleiders tegelijkertijd op het terrein toe te laten, en te allen tijde geldt de regel dat men minimaal 1.5 meter afstand van elkaar dient te houden.


Update 1 april

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft de overheid onlangs alle bijeenkomsten en evenementen tot 1 juni verboden, ook als het gaat om bijeenkomsten met minder dan honderd personen. Gezien de diverse maatregelen heeft het KWPN besloten om de komende EPTM niet door te laten gaan. Deze stond gepland van 28 april t/m 11 juni. Alle deelnemers zijn inmiddels op de hoogte gebracht van het afgelasten van deze merrietest. De eerstvolgende EPTM staat gepland medio juni. Hoewel we nog geen zekerheid hebben dat deze doorgang kan vinden, gaan we de test qua planning voorbereiden en wachten nadere regelgeving vanuit de overheid af. Wij streven ernaar om zoveel mogelijk merries uit de afgelaste test in de komende testen te laten instromen. Ook hierover is contact met de eigenaren.
 

 

Update 24 maart

Het kabinet heeft gisteren, maandag 23 maart, de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus verscherpt. Zo zijn per direct alle bijeenkomsten en evenementen tot 1 juni verboden, ook als het gaat om bijeenkomsten met minder dan honderd personen. Dit heeft consequenties voor het merriekeuringsseizoen. Sowieso zijn alle keuringen (ook thuiskeuringen en IBOP’s) tot 1 juni verboden. De meeste stamboekkeuringen staan na die datum gepland, maar het is mogelijk dat de maatregelen ook na 1 juni van kracht blijven. Uitgangspunt is dat alle merries die daarvoor worden aangeboden op een later tijdstip deel kunnen nemen aan een stamboekopname, het zij in aangepaste vorm. Eind april komt het Algemeen Bestuur met een beslissing over de diverse KWPN-evenementen op onze agenda, waarbij de stamboekopnames van de merries de hoogste prioriteit zullen hebben.

KWPN-dienstverlening
Hoewel vanwege de maatregelen van de overheid de meeste KWPN-medewerkers thuis werken, gaat onze dienstverlening onverminderd door. Alle binnenkomende post - zoals paspoorten en registratiebewijzen - wordt verwerkt en indien van toepassing retour gestuurd. U kunt ons per e-mail (info@kwpn.nl) én telefonisch (0341-255555) bereiken voor al uw vragen. Wij hebben het technisch zo geregeld dat onze medewerkers thuis de systemen kunnen bedienen en de telefoon automatisch naar hen doorverbindt. Zij werken in een veilige omgeving en zo kunt u ondanks de noodzakelijke maatregelen worden geholpen. Ook kunt u nog steeds bij ons terecht voor zaken zoals:

 • hulp bij het registeren van uw veulen
 • het overschrijven van paarden
 • aanvraag duplicaat
 • online fokadvies
 • aanvraag PROK-onderzoek
 • aanvraag  genoomfokwaarde-onderzoek
 • overige voorkomende vragen

Kortom, wij zijn u graag van dienst!

Veulenregistratie
Uiteraard wilt u na registratie graag zo spoedig mogelijk het papier en paspoort van uw veulen ontvangen. Echter wij hanteren de uiterste zorgvuldigheid om te zorgen dat onze medewerkers en leden niet in aanraking komen met het coronavirus. Gezien de strenge maatregelen om verspreiding van het virus in te dammen, gaan onze paspoortconsulenten daarom tot nader order niet op pad. Om het gehele veulenregistratieproces zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen en extra vertragingen te voorkomen, sturen wij u na uw veulenregistratie een haarkaartje toe met het verzoek om zelf een haarmonster bij ons aan te leveren. Bij het haarkaartje vindt u een duidelijke toelichting hoe u dit haarmonster op correcte wijze zelf kunt afnemen en vervolgens aan ons terug kunt sturen. Na ontvangst van het haarmonster kunnen wij  – vooruitlopend op het bezoek van de paspoortconsulent – alvast het DNA-onderzoek laten uitvoeren. Als de paspoortconsulenten vervolgens weer aan het werk kunnen om uw veulen te schetsen, kunnen wij na ontvangst van de laatste gegevens uw paspoort zo spoedig mogelijk toesturen.
Registreer uw veulen

Online fokadvies
Binnenkort starten we een online vragenuur met onze KWPN-inspecteurs over diverse foktechnische onderwerpen. Ook kunt u bij onze inspecteurs een online fokadvies voor uw merrie aanvragen. U geeft hierbij aan om welke merrie het gaat, met een korte omschrijving inclusief de sterke eigenschappen en de verbeterpunten van de merrie. Vervolgens kunt u eventueel aangeven of u een voorkeur heeft voor een jonge of bewezen hengst. Na het toevoegen van enkele foto’s van uw merrie is er voldoende informatie en na verzending van uw aanvraag wordt deze in behandeling genomen op de afdeling Inspectie en toegewezen aan een KWPN-inspecteur. Indien nodig vraagt hij of zij nog aanvullende informatie bij u op. Uw aanvraag wordt z.s.m. in behandeling genomen. De inspecteur baseert zijn of haar advies op hengsten die zijn goedgekeurd of erkend bij het KWPN. Aanvragen online fokadvies


Update 18 maart 2020

Gezien de aangescherpte maatregelen i.v.m. het coronavirus in Nederland is eergisteren, maandag 16 maart jl, de aanlevering van het voorjaarsverrichtingsonderzoek voor de Gelderse- en rijpaardhengsten tot nader order uitgesteld. Het is onduidelijk welke noodzakelijke maatregelen de overheid de komende weken nog zal nemen. Deze omstandigheden maken het onzeker of het voorjaarsonderzoek voor de Gelderse- en rijpaardhengsten überhaupt kan doorgaan.

Tijdens de KWPN Stallion Show is een groot aantal genetisch zeer interessante hengsten aangewezen voor het verrichtingsonderzoek, dat doorgaans het laatste traject is op weg naar goedkeuring. De hengsten worden in het verrichtingsonderzoek getest op hun natuurlijke aanleg voor de sport, instelling en op karakter. Deze aanlegtest is een zeer belangrijk onderdeel van het selectietraject. Het Algemeen Bestuur is van mening dat de fokkerij er niet bij is gebaat dat de in Den Bosch aangewezen hengsten niet in staat worden gesteld om – mits veterinair akkoord - dit jaar te dekken.

Derhalve is besloten om de in 2020 aangewezen Gelderse- en rijpaardhengsten die voldoen aan de veterinaire eisen een deklicentie te verlenen voor het komende dekseizoen (einddatum 1 oktober 2020). Om een lijn te trekken voor alle fokrichtingen geldt dat ook de tuigpaardhengsten die in januari tijdens de tweede bezichtiging in Den Bosch zijn aangewezen voor het najaarsverrichtingsonderzoek, een deklicentie krijgen tot 1 oktober. NB: Voor alle hengsten geldt dat deze deklicentie vervalt per 1 oktober: hierna kunnen zij via het reguliere verrichtingsonderzoek in aanmerking komen voor goedkeuring.

Procedure
De geregistreerden van de aangewezen hengsten kunnen hun hengst vóór 1 april aanmelden via hengstenselectie@kwpn.nl. Rijpaardhengsten dienen te voldoen aan de volgende veterinaire criteria:

 1. Beoordeling straalbeen/spat in klasse 1 of 2
 2. Voldoen aan voorwaarden cornage en bouw ademhalingsapparaat
 3. Voldoen aan kwaliteit sperma en bouw geslachtsapparaat.

De laatste twee criteria gelden ook voor de Gelderse- en tuigpaardhengsten. Deze fokrichtingen hebben géén OC-fokwaarde, derhalve dienen Gelderse- en tuigpaardhengsten het PROK-predicaat te hebben. Vervolgens wordt van iedere hengst de WFFS-status onderzocht.

De hengsten die voldoen aan de gestelde eisen verkrijgen van het Algemeen Bestuur een deklicentie. In de tweede helft van april zal het KWPN een overzicht publiceren van de verleende deklicenties, met vermelding van de OC- fokwaarde van de rijpaardhengsten en de WFFS-status van de rijpaard-, tuigpaard- én Gelderse hengsten. De nakomelingen van deze hengsten worden in 2021 geregistreerd in het veulenboek. Met dit besluit wil het Algemeen Bestuur de diverse geregistreerden, hengstenhouders maar zeker ook de fokkers tegemoet komen.

NB: Het voorjaarsverrichtingsonderzoek voor de tuigpaardhengsten aangewezen in 2019 is al enige weken aan de gang. Vooralsnog doen deze hengsten op 17 april eindexamen, naar verwachting zonder publiek. Zodra hierover meer bekend is, volgt publicatie op de KWPN-website.
 

Update 17 maart 2020

Volgens Prof.dr. Marianna Sloet van de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht is het paarden-coronavirus niet besmettelijk voor mensen en andere diersoorten. Dit liet zij onlangs aan Sectorraad Paarden weten. Bij veel diersoorten, inclusief de mens, komen allerlei typen coronavirussen voor. In principe zijn die verschillende typen coronavirussen diersoort-specifiek en blijven dus doorgaans bij hun ‘eigen’ diersoort.

Lees hier het gehele bericht
 

Update 16 maart 2020

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs.

Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst. De maatregelen zijn onder meer:

 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.*
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.

Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april. *Paardensportaccommodaties vormen op een aantal fronten een uitzondering hierop. Zij blijven met aangepaste maatregelen wel geopend om paarden te voorzien in hun basisbehoeften.

KWPN-centrum gesloten
Het KWPN-kantoor is per direct t/m 6 april gesloten voor bezoekers. In het kader van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid laten wij onze medewerkers maximaal thuiswerken. Hierdoor zijn wij wellicht minder goed telefonisch bereikbaar via 0341-255555. Wij verzoeken u daarom om eventuele vragen aan ons te stellen via info@kwpn.nl.

KWPN-evenementen
In aanvulling op het vorige week gecommuniceerde besluit om onder meer de voorjaarsledenvergaderingen af te gelasten, heeft het KWPN de volgende extra maatregelen per direct genomen:

 • Alle thuiskeuringen tot 7 april worden afgelast
 • Alle IBOP-wedstrijden tot 7 april worden afgelast
 • De KWPN Online 3-years-old Auction - die gepland stond van 3-6 april - wordt tot nader order uitgesteld.
 • Maandag 23 maart a.s. stond de start van het voorjaarsverrichtingsonderzoek voor de rijpaardhengsten gepland. De aanlevering valt nog zo te plannen dat begeleiders elkaar niet ontmoeten, echter om alle paarden goed te verzorgen, trainen en begeleiden komen de KWPN-medewerkers, ruiters, de leden van de hengstenkeuringscommissies en de dierenarts regelmatig met elkaar in contact. Indien bij een van onze stalmedewerkers corona wordt geconstateerd krijgen we te maken met quarantaine en wordt het lastig om de reeds op het centrum gestalde paarden de optimale verzorging en beweging te geven. Gezien de impact van de aanlevering van nieuwe paarden op het centrum is daarom besloten om de aanlevering tot nader bericht uit te stellen. Dit besluit is reeds met de diverse hengsteneigenaren gecommuniceerd. Wij verwachten niet vóór 7 april te kunnen starten met het voorjaarsverrichtingsonderzoek van de rijpaardhengsten, afhankelijk van de maatregelen van de overheid kan dit ook op een later tijdstip plaatsvinden. 
 • In het belang van de drie tuigpaardhengsten die momenteel op het centrum verblijven worden – in lijn met het advies van de Sectorraad Paarden - de trainingsbeoordeling (tuigpaardhengsten op maandag 23 maart) voortgezet, zij het zonder publiek.
 • Alle regiovergaderingen die gepland stonden t/m 6 april worden tot nader order afgelast. Via de regiosites worden de nieuwe data gecommuniceerd.
 • De Warm Welkom-ledenbijeenkomsten op het KWPN-centrum (donderdag 19 en 26 maart) zijn afgelast. De betreffende leden zijn geïnformeerd en worden t.z.t. uitgenodigd voor een nieuwe bijeenkomst. Later deze week volgt op KWPN.tv een online uitleg over het D-OC-predicaat. Informatie over dit onderwerp vindt u ook in het KWPN Magazine van maart en op deze webpagina.

  Alle maatregelen gelden in ieder geval t/m 6 april.

Hengstenshows
M.b.t. diverse hengstenshows: wij verwachten diverse afmeldingen gezien de oproep van de overheid om evenementen met meer dan 100 bezoekers af te gelasten. Houd de website in de gaten voor eventuele wijzigingen in de agenda.
 

Advies en meer informatie
We adviseren iedereen om de volgende maatregelen in acht te nemen (bron: RIVM):

 • Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Beperk contact met andere mensen.
 • Als u geen klachten hebt, werk zoveel mogelijk thuis of probeer uw werktijden te verspreiden.
 • Zorg voor goede hygiënemaatregelen:
 • Was uw handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
   

Voor actuele informatie over het coronavirus verwijzen wij u naar:

 

 

 

 

 

€119,50 per jaar

Lidmaatschap KWPN

 • Laatste maanden van dit jaar gratis!
 • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
 • Onbeperkt toegang tot KWPN.tv
Word nu lid
€22,- per jaar

JongKWPN lidmaatschap

 • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar?
 • Ben jij geïnteresseerd in fokkerij en sport? 

Dan is JongKWPN vast en zeker iets voor jou! JongKWPN biedt een gevarieerd programma. 

Word nu lid

Official Partners