Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Het keuringseizoen staat weer voor de deur. Tijd om de verschillende keuringen eens toe te lichten. Het KWPN kent drie fokrichtingen: rijpaard, Gelders paard en tuigpaard. De rijpaarden zijn onderverdeeld in disciplines dressuur- en springpaarden. Voor iedere fokrichting zijn er aparte keuringen: veulenkeuring, stamboekkeuring, Centrale Keuring, Nationale Merriekeuring, nakeuring, herkeuring, aanlegtesten, wedstrijdkeuring en thuiskeuring. In de ‘Kijk op..’ van deze week de stamboekkeuring en thuiskeuring.

Stamboekkeuring
Via een stamboekkeuring kan een merrie worden opgenomen in het KWPN-stamboek. Ruinen en hengsten blijven geregistreerd in het Veulenboek. De stamboekkeuring is voor merries, ruinen en niet-goedgekeurde hengsten die in het jaar dat ze aan de keuring deelnemen minimaal drie jaar oud worden. Ook moeten deze paarden al zijn geregistreerd in het Veulenboek van het KWPN/KWPN-NA, in het register A van het KWPN/KWPN-NA, of als veulen in het hoofdboek bij een KWPN-erkend stamboek met een overeenkomstige fokrichting. Alle uitzonderingen hierop staan vermeld in de Selectiereglementen, deze staan onderaan het artikel. 
Tijdens de stamboekkeuring wordt allereerst de identiteit gecontroleerd aan de hand van het paspoort en de transponder. Ook wordt het gebit bekeken op afwijkingen en wordt de stokmaat bepaald. Vervolgens vindt de beoordeling plaats op een verharde baan. Het paard wordt opgesteld voor de jury en vervolgens wordt het paard aan de hand in stap en draf getoond. De jury scoort op dat moment het exterieur van het paard.
Vervolgens worden de dressuurpaarden in vrije beweging beoordeeld, de springpaarden op het vrijspringen, de tuigpaarden aan de hand op een grasbaan en de Gelderse paarden worden in vrije beweging en facultatief in het springen beoordeeld. Tot slot wordt er nog groepsgewijs rondgestapt aan de hand en wordt de uitslag bekend gemaakt.
Het paard wordt opgenomen in het stamboek als de stokmaat ten minste 1.58m is en het paard geen zichtbare (erfelijke) gebreken en/of ernstige afwijkingen heeft. Enkele voorbeelden zijn: aangeboren oogafwijkingen, over- of onderbeet, afwijkende of ongelijke hoefvorm, etc. Meer voorbeelden worden genoemd in het Merriekeuringsbesluit. Voor exterieur moet het paard ten minste 50 punten hebben behaald en ook voor het springen (springpaard) of beweging (dressuurpaard, tuigpaard en Gelders paard) moeten er 50 punten zijn behaald om te worden opgenomen. Paarden die niet in het KWPN-Veulenboek staan geregistreerd moeten nog aan enkele extra voorwaarden voldoen om definitief te worden opgenomen in het KWPN-stamboek, tenzij hun vader hieraan heeft voldaan.


Rijpaarden
Voor ieder paard vult de keuringscommissie een lineair scoreformulier in. Op het lineair scoreformulier staan alle kenmerken waarop het paard wordt beoordeeld bijvoorbeeld: rompmodel, halslengte en ligging van het kruis. Per kenmerk zijn er negen ‘bolletjes’ die een inspecteur kan aankruisen om aan te geven wat hij ziet aan het paard. Zo kan de schouder schuin liggen, of juist recht liggen, of ergens hier tussenin.
Het paard krijgt een waarderingscijfer voor: exterieur, stap, draf, galop en springpaarden daarnaast voor het springen en dressuurpaarden voor beweging. Het onderdeel springen bestaat uit het gemiddelde van de punten voor galop, reflexen, techniek en vermogen. Het onderdeel beweging voor dressuurpaarden bestaat uit het gemiddelde van de punten voor stap, draf, galop en houding.
Er bestaat de mogelijkheid om vrijstelling te verkrijgen voor het onderdeel springen of beweging. In het Selectiereglement wordt dit verder uitgelegd, onderaan dit artikel vind je deze documenten.

Tuigpaarden en Gelderse paarden
Voor de tuigpaarden en Gelderse paarden wordt ook een lineair scoreformulier ingevuld. De tuigpaarden krijgen een waarderingscijfer voor: exterieur, beweging en algemene indruk.
De Gelderse paarden krijgen een waarderingscijfer voor: exterieur en beweging en facultatief voor vrijspringen. Het onderdeel beweging bestaat uit het gemiddelde van de punten voor stap, draf, galop en houding. Indien het paard ook vrijspringt wordt deze beoordeeld op: galop, reflexen, techniek en vermogen.
Er bestaat de mogelijkheid om vrijstelling te verkrijgen voor het onderdeel beweging. In het Selectiereglement wordt dit verder uitgelegd, onderaan dit artikel vind je deze documenten.

Thuiskeuring
Een thuiskeuring vindt plaats op de locatie van de geregistreerde van het paard of op een verzamellocatie. De paarden die via een thuiskeuring aan de exterieurmatige eisen voor stamboekopname voldoen krijgen de aantekening STB-EXT op het stamboekpapier. Tijdens een thuiskeuring worden de paarden niet op vrijbewegen of vrijspringen beoordeeld, vandaar de aantekening STB-EXT. Tuigpaarden krijgen wel de aantekening STB op het stamboekpapier, omdat zij niet in vrije beweging worden getoond.

Sterpredicaat
Op een stamboekkeuring kunnen rijpaarden en Gelderse paarden direct ster worden verklaard. Tuigpaarden worden doorverwezen naar de Centrale Keuring, waar zij ster kunnen worden. De rijpaarden kunnen het sterpredicaat ontvangen als zij een minimale stokmaat van 1.60m hebben, minimaal 70 punten voor exterieur hebben behaald en minimaal 75 punten voor springen of bewegen hebben behaald. Een merrie die via een thuiskeuring is opgenomen in het stamboek met de aantekening STB-EXT en het sport-predicaat of IBOP/EPTM-predicaat heeft behaald in dezelfde fokrichting met minimaal 70 punten voor exterieur wordt automatisch volledig stamboek en ster verklaard. Een ruin of niet-goedgekeurde hengst die minimaal 70 punten voor exterieur heeft behaald en tevens minimaal een sportstand van Z-springen met 6 winstpunten of Z2-dressuur met 1 winstpunt of het IBOP-predicaat heeft behaald in dezelfde fokrichting wordt ook automatisch ster verklaard.
De Gelderse paarden kunnen het sterpredicaat ontvangen via een stamboekkeuring of stamboekmerries op de Dag van het Gelders Paard indien zij minimaal een stokmaat van 1.60m hebben, minimaal 70 punten voor exterieur hebben behaald, minimaal 60 punten voor beweging hebben behaald en minimaal 140 punten hebben behaald voor exterieur én beweging of springen. Een merrie die via een thuiskeuring is opgenomen in het stamboek met de aantekening STB-EXT en het sport-predicaat of IBOP/EPTM-predicaat heeft behaald in dezelfde fokrichting met minimaal 70 punten voor exterieur wordt automatisch volledig stamboek en ster verklaard. Tuigpaarden kunnen op de Centrale Keuring het sterpredicaat ontvangen indien zij minimaal een stokmaat van 1.60m hebben, minimaal 68 punten voor exterieur hebben behaald, minimaal 68 punten voor beweging hebben behaald en minimaal 140 punten hebben behaald voor exterieur én beweging. Acht jaar of oudere stamboekmerries kunnen het sterpredicaat wel op een stamboekkeuring ontvangen, hiervoor gelden dezelfde eisen als voor jongere tuigpaardmerries.
Meer weten over predicaten? Klik dan hier.

Voordelen
Op de eerste plaats is het voor een eigenaar nuttig om een soort ‘rapportje’ te hebben van het paard. Je krijgt niet alleen een oordeel over het paard in zijn totaliteit, maar ook per onderdeel. Hierdoor weet je precies waar de sterke en minder sterke punten van je paard liggen en dat is weer nuttig bij het maken van hengstenkeuzes. Daarnaast is er op de keuringen genoeg te verdienen: wordt een merrie ster verklaard, dan zegt dat iets over haar kwaliteit ten opzichte van het gemiddelde KWPN-paard. De lineaire scoreformulieren worden ook gebruikt om fokwaarden voor hengsten te berekenen, waardoor het voor fokkers ook weer makkelijker wordt om hun hengstenkeuze te kunnen bepalen. Ook geven predicaten de kwaliteit van een paard en/of merrielijn aan.

Data keuringen 2017

Selectiereglement springen; merries veulens en ruinen 2017
Merriekeuringsbesluit springen 2017

Selectiereglement dressuur; merries veulens en ruinen 2017
Merriekeuringsbesluit dressuur 2017

Selectiereglement tuigpaard; merries veulens en ruinen 2017
Merriekeuringsbesluit tuigpaard 2017

Selectiereglement Gelders paard; merries veulens en-ruinen 2017
Merriekeuringsbesluit Gelders paard 2017

€121,30 per jaar

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot KWPN.tv
  • Gratis advertenties plaatsen op KWPN Horses for Sale
Word nu lid
€22,- per jaar

JongKWPN lidmaatschap

  • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar?
  • Ben jij geïnteresseerd in fokkerij en sport? 

Dan is JongKWPN vast en zeker iets voor jou! JongKWPN biedt een gevarieerd programma. 

Word nu lid

Official Partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid