Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina's en documenten van KWPN.nl. Door deze te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Hoewel de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is gemaakt, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. Het KWPN is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van hetgeen wordt ondernomen of nagelaten op basis van deze informatie. 

KWPN is niet verantwoordelijk voor inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. 

Copyright

De (auteurs-)rechten met betrekking tot de inhoud berusten uitsluitend bij KWPN en/of haar licentiegevers. Overname van informatie is alleen toegestaan onder bronvermelding en met schriftelijke toestemming van het KWPN. Overname van nieuwsberichten is toegestaan onder bronvermelding.

© fotografie:
Dirk Caremans, Arnd Bronkhorst, Sandra Nieuwendijk, Jacob Melissen, Gea Veenstra, Theo Jansen, KWPN.

KWPN Database - Copyright 2017 - Content: KWPN
Niets uit de KWPN Database mag zonder uitdrukkelijke toestemming van het KWPN worden overgenomen, vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, of gebruikt voor herberekening of onderzoek op welke wijze dan ook, met uitzondering van hetgeen in de Auteurswet bepaald is met betrekking tot het reprorecht.

Het KWPN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen gebaseerd op informatie van deze site. De door het KWPN verstrekte informatie en berekende fokwaarden op deze website zijn eigendom van het KWPN. De informatie en de fokwaarden zijn bedoeld als voorlichtingsmateriaal en geadviseerd wordt om deze te gebruiken als één van de hulpmiddelen voor selectiedoeleinden. De onderliggende gegevens zijn verzameld in en/of ten behoeve van de KWPN-populatie en de fokwaarden die hieruit zijn voortgekomen zijn van toepassing op de KWPN-populatie. Het KWPN heeft uiterste zorgvuldigheid betracht bij de totstandkoming van de gepresenteerde informatie. De berekeningen hebben plaatsgevonden op basis van de beschikbare kennis van de populatiegenetica en de regels van uitvoering zijn vastgelegd in de reglementen en/of besluiten van bevoegde organen van het KWPN.

€ 57,08 per jaar

Lidmaatschap KWPN Database

  • Betrouwbaar, compleet & overzichtelijk
  • Informatie over KWPN-geregistreerde paarden zoals predicaten, prestaties, moederlijnen en nakomelingen
  • Van KWPN-goedgekeurde en -erkende hengsten o.a. ook: verrichtingscijfers en -rapportages, fokregistraties, beschikbaarheid en genetische profielen
Abonneer nu
€ 116,15 per jaar

Lidmaatschap KWPN 2018

  • 19 keer p/j ‘In de Strengen' en 2 keer p/j het KWPN Magazine
  • Onbeperkt toegang tot de Database
  • Deelname aan alle activiteiten
  • Registreer uw fokproduct
  • Ongelimiteerd kijkplezier op KWPN.tv
  • Bied uw paard of veulen aan op KWPN Marktplaats
Word nu lid

Official partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid