Rijpaard (springen en dressuur)


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Identificatie en registratie

Terugblik webinar I&R (LTO)

Per 21 april 2021 is de Europese diergezondheidsverordening van kracht in Nederland, en daarmee is de identificatie en registratie (I&R) van paardachtigen een stuk strenger geworden. In de praktijk komt het erop neer dat er vanaf 21 april een registratieplicht geldt voor zowel hobbymatig als ook professioneel gehouden paarden, zodat de overheid inzicht heeft in het aantal paarden per locatie. Dit is belangrijk om in de toekomst een beter overzicht te hebben bij de uitbraak van een besmettelijke ziekte zoals de Afrikaanse Paardenpest. Binnen de nieuwe regelgeving zijn er twee soorten houders (exploitanten genoemd), te weten die van het paard en die van de locatie. De exploitant/houder van het paard is kort gezegd degene die de eindbeslissingen neemt over het paard (hoe ziet de training eruit, heeft het paard meer voer nodig, wanneer wordt de dierenarts gebeld etc.) en dus niet per se de persoon waar het paard gestald staat.

 

Exploitant van paard of locatie

Volgens Europese regelgeving moeten alle paarden (behalve veulens jonger dan 6 maanden) over een paardenpaspoort en chip beschikken. Door het veulen aan te melden bij het KWPN of een andere paspoortuitgevende instantie (de zogenaamde PPI’s) wordt het veulen door hen gechipt en van een paspoort voorzien en ook automatisch aangemeld in de database van RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland). Dit was al zo en deze werkwijze wordt zo doorgezet. Om te weten wat er voor u verandert met ingang van de nieuwe regelgeving, is het belangrijk om te bepalen welke rol u heeft. De regelgeving onderscheidt namelijk diverse rollen en bijbehorende verantwoordelijkheden, te weten:

•             Eigenaar van het paard

•             Exploitant (houder) van het paard

•             Exploitant (houder) van de locatie waar het paard gehouden wordt

Bovenstaande rollen kunnen van toepassing zijn op één en dezelfde persoon, maar kunnen ook verdeeld zijn over bijvoorbeeld drie verschillende personen.

Als we kijken naar de eigenaar van het paard, dan speelt die meestal geen rol in de registratieverplichting, tenzij hij ook exploitant is van het paard of de locatie.

 

Wie is verantwoordelijk voor de registratie?

De exploitant/houder van het paard is verantwoordelijk voor de registratie van het paard. De houder van de locatie is verantwoordelijk voor de registratie van de locatie waar paarden gehouden worden.

Wie is nu precies de exploitant/houder? Dat is degene die de dagelijkse besluitvorming heeft over het paard. In de meeste gevallen is dat de eigenaar van het paard. Stel u heeft als eigenaar van een paard een eigen locatie (in eigendom, pacht, huur of bruikleen), dan bent u naast exploitant van dat paard ook de exploitant van de locatie.

De exploitant/houder van het paard is verantwoordelijk voor het paspoort, dat is géén eigendomsbewijs en moet altijd zo dicht mogelijk bij het paard aanwezig zijn. Overigens lijkt niet iedereen ervan op de hoogte te zijn, maar het paspoort van het paard dient nu al achtergelaten te worden op de locatie waar het paard gehouden wordt. Dit om eventuele acute zorg (medicijnen) door een dierenarts te kunnen registreren in het paspoort en het paspoort te kunnen tonen bij een controle door de NVWA.

 

Registratie van de locatie

Het paard is dus – uitzonderingen daargelaten – al geregistreerd, maar met ingang van de nieuwe regel­geving moet nu de locatie van paarden die 30 dagen of langer op één plaats gestald staan geregistreerd worden in de database van RVO. Dát is de taak van de exploitant van de locatie waar het paard gehouden wordt.

Voor het registreren van een locatie waar paarden gehouden worden, zijn grofweg twee handelingen nodig:

  • De locatie dient een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) te hebben
  • De paarden die gehouden worden op de locatie koppelen aan het UBN

Hiervoor vraagt de locatiehouder – bedrijfsmatig of particulier – een UBN (Uniek BedrijfsNummer) aan op mijn.rvo.nl. Heeft de locatie al een UBN bijvoorbeeld voor schapen, dan moet het betreffende UBN worden aangevuld met paardachtigen en moeten de aanwezige paarden worden bijgeschreven op dat UBN. Dat doet u ook op mijn.rvo.nl. U vindt daar een handleiding waarin wordt uitgelegd hoe u dit makkelijk doet.

Vanaf 12 april is het mogelijk voor de locatiehouder om via de website van de RVO paarden te koppelen aan een UBN. Heeft u dus paarden op uw eigen bedrijf die langer dan 30 dagen blijven, professioneel of hobbymatig, dan bent u als exploitant van de locatie verantwoordelijk voor de registratie van de locatie van deze paarden. Bij de aanvraag van een UBN moet u het adres van uw stal­locatie en eventueel alle daarbij behorende percelen (weilanden) vermelden. Bedenk daarbij dat een locatie maar één UBN mag hebben. Als u bepaalde percelen deelt met anderen, goed overleggen bij welk UBN deze percelen gaan behoren. Heeft u een bedrijf met meerdere locaties over het land verdeeld, dan is het vaak verstandig om voor elke locatie een apart UBN aan te vragen. Als alles onder één UBN valt, zal in geval van een uitbraak van een besmettelijke dierziekte een maatregel voor paarden op één locatie direct gelden voor alle paarden die op het betreffende UBN geregistreerd staan. Bij twijfel over de registratie onder UBN kunt u contact opnemen met de klantenservice van RVO via het contactformulier op RVO.nl of telefonisch via 088-0424242 (bedrijven) of 088-0424747 (particulieren).

 

Paard koppelen aan UBN

De exploitant/houder van het paard is er verantwoordelijk voor dat het paard geregistreerd is en een chip heeft. Indien u al een UBN-nummer heeft komt u via ‘Paarden melden’ op mijn.rvo.nl in het I&R-gedeelte van de RVO-website. Hier kunt u meldingen doorgeven, bekijken, herstellen en de status van een dier opvragen. Voor het doorgeven van meldingen vraagt RVO om gegevens over de locatie (UBN), de ID-code (UELN-levensnummer of chipnummer) van het dier en de datum. Van leden ontvingen wij de terugkoppeling dat bij aanmelding op uw UBN er soms een melding verschijnt dat dit betreffende paard niet gevonden wordt. Wij adviseren u om – in alle gevallen – het chipnummer van het paard in te voeren, ook als er om een UELN-nummer wordt gevraagd. Bij het invullen van het chipnummer wordt het paard veelal wel gevonden bij de RVO. Mocht dit alsnog niet zo zijn en het betreffende paard staat wel bij ons geregistreerd in de KWPN-database, dan kijken wij graag even met u mee en kunt u ons een e-mail sturen naar info@kwpn.nl. Wij komen dan z.s.m. bij u terug op uw vraag.

 

Lokale administratie

Voor alle verplaatsingen van paarden op uw bedrijf dient een lokale administratie te worden bijgehouden:

Denk hierbij aan de volgende gegevens:

•             Paarden die vast ‘wonen’ op de locatie (d.w.z. langer dan 30 dagen): naam en chipnummer

•             Paarden die tijdelijk ‘komen logeren’ op de locatie: datum van aankomst, naam, chipnummer en UBN van de locatie van herkomst

•             Paarden tijdelijk ‘uit logeren gaan’: datum van vertrek, naam, chipnummer, UBN van de locatie waar ze naartoe gaan

Als een paard dan 30 dagen uit logeren gaat of komt logeren, dan moeten deze verplaatsingen ook in de centrale database bij RVO worden ingevoerd. Voor fokkerij-doeleinden worden er ruimere periodes gehanteerd, namelijk 90 dagen: van paarden die bijvoorbeeld minder dan 90 dagen op een dekstation staan hoeft de tijdelijke locatie niet aangemeld te worden in de centrale database van RVO, maar het moet wél worden bijgehouden in de lokale administratie.

De lokale administratie mag worden bijgehouden in bijvoorbeeld een schrift of op de computer, zolang u maar inzichtelijk kunt maken waar ieder paard is – of geweest is – buiten uw locatie. Deze gegevens zijn nodig om bij een uitbraak van een ziekte de exacte locatie van paarden vast te kunnen stellen. Alle wijzigingen dienen dagelijks in de administratie te worden bijgehouden: stel op de locatie staan 10 paarden geregistreerd in de database van RVO, en door tijdelijke logés of paarden die tijdelijk enkele dagen uit logeren zijn staan er op een bepaalde dag enkele paarden meer of minder op stal, dan moet dit tijdens een eventuele controle exact genoteerd zijn. Wanneer een paard slechts enkele uren afwezig is, bijvoorbeeld voor een buitenrit, wedstrijd of training, en dezelfde dag weer terug komt op de locatie, dan hoeft er niets in de lokale administratie geregistreerd te worden. Echter gaat het paard over nacht ‘uit logeren’ of komt er een paard logeren, dan moet alles zoals boven staat genoteerd worden. Deze administratie dient drie jaar bewaard te worden.

Buitenlands paspoort

Exploitanten van paarden met een buitenlands paspoort moeten dit paspoort binnen 30 dagen na uitgifte óf binnen 30 dagen nadat het paard in Nederland is gekomen vanuit een andere lidstaat of vanuit een land buiten de EU, laten registreren bij een Nederlandse paspoortuitgevende instantie zoals het KWPN. U kunt dit aanvragen via het formulier hieronder. Na binnenkomst van uw aanvraag controleren wij of het paspoort aan de eisen voldoet en de identificatiegegevens leveren aan de centrale databank. 

NB: Voor paarden die tijdelijk in Nederland zijn in het kader van import en export gelden aparte regels, maar ok bij paarden waarbij enkel een importmelding gedaan wordt, is database registratie nu verplicht. Vanaf begin 2024 rekent het KWPN ook hier kosten voor. Meer informatie hierover vindt u op de website van de RVO.
Formulier registratie gegevens Import KWPN/Buitenlandse paspoorten

Handhaving

Vanaf 21 april 2021 treedt de regelgeving in, maar de overheid geeft iedereen ruim de tijd om de gehele administratie goed in te richten. De exploitant van de locatie is zelf verantwoordelijk voor een goede administratie. Zorg er dus altijd voor dat de administratie – zowel in de RVO database, als ook lokaal – kloppend is. Vanaf 21 april kan NVWA controles gaan uitvoeren. Het is aan te raden om voor die tijd vast te zorgen dat u uw paardenbestand op orde heeft. Heeft u nog paarden op uw naam staan die inmiddels zijn overleden of verkocht? Werk dit dan bij in Mijn KWPN, want voor deze paarden hoeft u straks immers geen verblijfplaats door te geven. Bij ‘Mijn paarden’ kunt u per paard indien van toepassing kiezen voor ‘Paard verkocht melden’ of ’Overlijden paard melden’.

Ga naar 'Mijn paarden'

Veelgestelde vragen

Bij de partijen uit de Sectorraad Paarden zijn veel (praktijk)vragen binnengekomen over de identificatie en registratie van paarden. Via onderstaande link vindt u een lijst met veel gestelde vragen, opgedeeld in meerdere categorieën. Deze lijst met vragen en antwoorden wordt regelmatig aangevuld of gewijzigd.

1. Algemeen

1.1 Algemeen

1.2 Paspoort

1.3 Handhaving

1.4 Kosten

1.5 Privacy

2. Houder van het paard

2.1 Registratie paard

2.2 Chippen

2.3 Voorbeeldcasussen

3. Houder van de locatie

3.1 Registratie paarden op locatie

3.2 Uniek Bedrijfsnummer (UBN)

3.3 Database

3.4 Voorbeeldcasussen

4. Handel en fokkerij

4.1 Fokkerij

4.2 Handel

4.3 Voorbeeldcasussen

5. Internationaal

6. Overig

Ga naar: Totaal vraag en antwoord I&R op Sectorraard Paarden

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot KWPN.tv
  • Gratis advertenties plaatsen op KWPN Horses for Sale
Word nu lid
€22,- per jaar

JongKWPN lidmaatschap

  • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar?
  • Ben jij geïnteresseerd in fokkerij en sport? 

Dan is JongKWPN vast en zeker iets voor jou! JongKWPN biedt een gevarieerd programma. 

Word nu lid

Official Partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid