Rijpaard (springen en dressuur)


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Per 21 april 2021 wordt de Europese diergezondheidsverordening van kracht in Nederland, en daarmee wordt de identificatie en registratie (I&R) van paardachtigen een stuk strenger. In de praktijk komt het erop neer dat er vanaf 21 april een registratieplicht geldt voor zowel hobbymatig als ook professioneel gehouden paarden, zodat de overheid inzicht heeft in het aantal paarden per locatie. Dit is belangrijk om in de toekomst een beter overzicht te hebben bij de uitbraak van een besmettelijke ziekte zoals de Afrikaanse Paardenpest.

Wat moet een paardenhouder weten over de nieuwe regelgeving Identificatie en Registratie?
De identificatie en registratie (I&R) van paardachtigen is een Europese verplichting die geldt voor paarden die zowel hobbymatig als professioneel worden gehouden. Per 21 april 2021 is er een aanscherping van het I&R beleid. U vindt hier de informatie over hoe paarden en locaties waar paarden gehouden worden, geregistreerd moeten zijn:

Registreren van het paard
Het registreren van paarden gebeurt via het chippen in combinatie met het aanvragen van een paspoort bij een paard. Dat verloopt via paspoort uitgevende instanties (ppi). Zij mogen dit namens RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) uitgeven en registreren de gegevens van het paard in hun database. Ook zorgen zij dat de gegevens in de Nederlandse centrale database komen. Wilt u nagaan of jouw paard in de Nederlandse database geregistreerd staat? In deze zoekfunctie op mijn.rvo.nl kunt u het chipnummer of levensnummer van een paard intypen om te zien welke gegevens bekend zijn. Staat uw (KWPN-)paard niet geregistreerd? Neem dan contact op met het KWPN.

Registreren van een locatie waar paarden gehouden worden
Voor het registreren van een locatie waar paarden gehouden worden, zijn grofweg twee handelingen nodig:

  1. De locatie dient een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) te hebben
  2. De paarden die gehouden worden op de locatie koppelen aan het UBN

Het is mogelijk een UBN voor paardachtigen te registreren. U vraagt een UBN aan op mijn.rvo.nl. Heeft u al een UBN? En wilt u de diersoort paardachtigen toevoegen? Dat doet u ook op mijn.rvo.nl. U vindt daar een handleiding waarin we uitleggen hoe u dit makkelijk doet.
Het is op dit moment nog niet mogelijk om de paardachtigen op het UBN aan te melden. We verwachten dat dit vanaf 12 april 2021 mogelijk is. Hoe u dit doet leest u dan op de website van RVO.

Wie is verantwoordelijk voor de registratie?
De houder van het paard is verantwoordelijk voor de registratie van het paard. De houder van de locatie is verantwoordelijk voor de registratie van de locatie waar paarden gehouden worden.

Wie is de houder van het paard?
De houder van het paard is degene die de dagelijkse besluitvorming heeft over het paard. In de meeste gevallen is dat de eigenaar van het paard.

Wie is de houder van een locatie?
De houder van een locatie is de eigenaar, de huurder of de bruiklener van een locatie. Verhuurt u een locatie of geeft u een locatie in bruikleen dan draagt u daarmee de feitelijke macht over aan een ander. Gebruikt de huurder of bruiklener vervolgens de locatie om paarden te houden (van hemzelf of een ander) dan is hij de daarmee de houder van de locatie.

Verhuurt een verhuurder zijn locatie aan meerdere huurders, of geeft men zijn locatie aan meerdere gebruikers in bruikleen, dan gaat voorgaande niet op. Een locatie heeft één houder waardoor bij meerdere huurders of gebruikers de houder degene wordt die locatie verhuurd of in bruikleen geeft. Deze houder kan wel middels volmachten zijn huurders of gebruikers de koppeling van de paarden in de database laten doen.

Handige links:

Veelgestelde vragen
Bij de partijen uit de Sectorraad Paarden zijn veel (praktijk)vragen binnengekomen over de identificatie en registratie van paarden. Via onderstaande link vindt u een lijst met veel gestelde vragen, opgedeeld in meerdere categorieën. Deze lijst met vragen en antwoorden wordt regelmatig aangevuld of gewijzigd.

 

1. Algemeen

1.1 Algemeen
1.2 Paspoort
1.3 Handhaving
1.4 Kosten
1.5 Privacy

2. Houder van het paard

2.1 Registratie paard
2.2 Chippen
2.3 Voorbeeldcasussen

3. Houder van de locatie

3.1 Registratie paarden op locatie
3.2 Uniek Bedrijfsnummer (UBN)
3.3 Database
3.4 Voorbeeldcasussen

4. Handel en fokkerij

4.1 Fokkerij
4.2 Handel
4.3 Voorbeeldcasussen

5. Internationaal

6. Overig

 

(Bron: Sectorraad Paarden)

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot KWPN.tv
  • Gratis advertenties plaatsen op KWPN Horses for Sale
Word nu lid
€22,- per jaar

JongKWPN lidmaatschap

  • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar?
  • Ben jij geïnteresseerd in fokkerij en sport? 

Dan is JongKWPN vast en zeker iets voor jou! JongKWPN biedt een gevarieerd programma. 

Word nu lid

Official Partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid