Rijpaard (springen en dressuur)


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Welzijn

Welzijn

Het fokbeleid van het KWPN is gericht op paarden met een gezonde geest in een gezond lichaam. Door de jaren heen is dankzij een streng selectiebeleid de fysieke conditie van het KWPN-paard aantoonbaar verbeterd. Onze paarden zijn sterk en gezond en dat is ook helder te meten.

Bij de geestelijke gesteldheid is dat minder eenvoudig. Want wat zijn de criteria voor een gezonde geest? Hoe meet je of een paard populair gezegd lekker in zijn vel zit? Zijn KWPN-paarden tevreden paarden, die krijgen wat ze nodig hebben? Allemaal vragen, waarop nog geen eenduidig antwoord te geven is. Maar we zijn er wél voortdurend naar op zoek.

Daarom heeft paardenwelzijn een aparte plek op de KWPN-website gekregen. Het is een onderwerp in ontwikkeling, met ruimte voor meningen en opvattingen uit verschillende invalshoeken, interessante onderzoeksresultaten en actuele welzijnsissues, die met name betrekking hebben op ons werkterrein: de fokkerij.

Wat vindt u als paardenliefhebber over paardenwelzijn?
KNHS, KWPN, FNRS en LTO Nederland hebben de handschoen opgepakt en hebben een welzijnsonderzoek uitgezet onder hun eigen achterban. De resultaten van het onderzoek laten zien dat betrokkenen in de paardensector veel aandacht hebben voor paardenwelzijn en dat het merendeel actief mee wil ontwikkelen naar de laatste inzichten in het houden, sporten en fokken met paarden. Ook komen er een aantal aandachtspunten naar voren.

Bekijk hier het rapport

Artikelenarchief

Welzijnsbeleid KWPN

Dierenwelzijn is een onderwerp dat volop in de belangstelling staat. Het bestuur van het KWPN heeft een welzijnsbeleid op schrift gesteld met aanknopingspunten voor mogelijke welzijnsverbeteringen. Aan bod komt onder andere het fokbeleid, inteelt, keuringen en aanlegtesten en daarnaast transparantie, voorlichting en fokkerij.

Bekijk nu het Beleidsplan Paardenwelzijn KWPN 2022-2024.

Meer over het welzijnsbeleid

Verbod scheren oren, tastharen en veulens

​Het is niet toegestaan om met paarden waarvan de tastharen rond mond en ogen geheel verwijderd zijn en/of waarvan de haren aan de binnenzijde van de oorschelp weggeschoren zijn deel te nemen aan merrie-/veulenkeuringen en overige KWPN-evenementen en competities. Hierop zal worden toegezien door de aanwezige toezichthouders.

Overmatig uitstekende haren mogen worden afgeknipt. Het is bij volwassen paarden toegestaan om de benen op te scheren en de staart bij te knippen of te scheren. Op de evenementen zijn toezichthouders aanwezig om op naleving toe te zien.

Tevens is het niet toegestaan om met geschoren veulens deel te nemen aan de veulenkeuringen en KWPN-veulenveilingen. Het scheren van veulens verhoogt niet de kans op een betere beoordeling maar vormt wel een gezondheidsrisico. Het natuurlijk verhaarproces kan door het scheren verstoord raken, ook kan het scheren wondjes veroorzaken die geïnfecteerd kunnen raken. Indien de toezichthouder constateert dat een veulen geschoren is, wordt deze uitgesloten van deelname. 

Sectorraad Paarden

De Sectorraad Paarden behartigt de gemeenschappelijke belangen vanuit een samenwerking tussen de sport, de fokkerij en de ondernemers.
Meer informatie vindt u op de website van Sectorraad Paarden

Keurmerk Paard en Welzijn

Sinds 2017 is het Keurmerk Paard en Welzijn (KPW) overgenomen door de Sectorraad Paarden en ondergebracht bij Stichting Welzijn Paard. Het doel van het Keurmerk Paard en Welzijn is om het welzijn van de gehouden paarden in Nederland steeds verder te verbeteren, onder meer door het uitreiken van dit keurmerk aan paardenbedrijven die aan de gestelde welzijnscriteria voldoen. Het welzijn wordt geëvalueerd volgens de vier uitgangspunten: goede voeding, goede huisvesting, goede gezondheid en gepast gedrag.
Meer informatie vindt u op de website van KPW

Paardenwelzijnscheck

De paardenwelzijnscheck is ontwikkeld om de kennis over paardenwelzijn bij alle paardenhouders in Nederland verder te vergroten. Na het invullen van de check volgt een rapport met tips en adviezen. Deze zijn wetenschappelijk onderbouwd en na te lezen. De Paardenwelzijnscheck is een initiatief van de samenwerkende partijen in de Sectorraad Paarden. Naar de paardenwelzijnscheck

Twaalf richtlijnen

De twaalf richtlijnen vormen een set basisregels voor het verbeteren van paardenwelzijn. Deze basisregels zijn door de Sectorraad Paarden (SRP) opgesteld. Door middel van deze basisregels wordt invulling gegeven aan het verzoek van toenmalig staatssecretaris H. Bleker van het Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie.

Meer over de twaalf richtlijnen

Osteochondrose

Osteochondrose is een gewrichtsaandoening die pijn kan veroorzaken. In het kader van duurzaamheid en welzijn is het terugdringen van OC van groot belang. In 2016 introduceerde het KWPN de genoomfokwaarde voor osteochondrose, die de genetische aanleg van het paard weergeeft ten opzichte van de actuele KWPN-populatie. De fokwaarde voor OC geeft een inschatting van de genetische kwaliteit van een paard in vergelijking met het gemiddelde van álle KWPN-paarden. Concreet: heeft een paard een hogere of lagere kans dan gemiddeld om OC door te geven aan zijn of haar nakomelingen. De test is beschikbaar voor KWPN-spring- en dressuurpaarden en voor paarden die voldoende verwant zijn aan die populatie, zoals de vele paarden van de meeste West-Europese stamboeken. Aanvragen is mogelijk voor hengsten en merries van alle leeftijden, van veulens tot oudere paarden.

Vragen en antwoorden D-OC

Meer over Genoomfokwaarde voor osteochondrose

Beweging

Paarden zijn van nature bewegers. Voldoende beweging is belangrijk om een paard gezond en blij te houden. Daarnaast is het goed voor de gewrichten en geeft beweging een betere doorbloeding van zowel de benen als de rest van het lichaam. 

Meer over beweging

Voeding

Paarden hebben aanwijsbaar een prettiger leven als ze op de juiste manier worden gevoerd. Ze zijn erop gebouwd om zo’n 75% van hun tijd, dag en nacht, laagwaardig ruwvoer te vergaren. In de vrije natuur is het paard minstens vijftien uur per dag bezig met eten. Een paard hoort van nature bijna constant te knabbelen en te kauwen, daar is zijn hele lichaam en zijn brein op ingesteld. Juiste voeding heeft dus een grote invloed op het gedrag van een paard. Voor meer informatie, voeradvies of specifieke voedingsvragen kunt u terecht bij onze Official Partner Pavo.

Meer over keuringen en testen

Geboorte

Een veulen fokken is het mooiste dat er is zullen veel fokkers beamen. Maar als er iets mis gaat met merrie of veulen is snelle actie geboden. Ook komen er altijd algemene vragen op over het fokken van een veulen en mogelijk problemen bij de dracht. Hier wordt uitgebreid op ingegaan. 

Meer over de geboorte

Opfok

Veulens horen met hun moeders in de wei, zodat ze voldoende beweging en frisse lucht krijgen om gezond te kunnen opgroeien. De opfok van jonge paarden vindt grotendeels plaats in groepen, ’s zomers in de wei en ’s winters in loopstallen. 

Meer over de opfok

Keuringen en testen

Een KWPN-paard wordt op verschillende momenten in zijn of haar leven gekeurd. Het huidige KWPN-keuringssysteem is er op gericht om paarden op een zo natuurlijk mogelijke manier te beoordelen.

Meer over keuringen en testen

Karakter

Een goed meewerkend en mensvriendelijk karakter is een onlosmakelijke randvoorwaarde voor succes, naast aanleg, een goede constitutie en een passend exterieur en bewegingsvormen.

Meer over karakter

Publieksonderzoek ‘Wat vindt Nederland’

Sectoren waarin dieren centraal staan zijn steeds vaker (ongewild) onderwerp van een maatschappelijke discussie. Kijk bijvoorbeeld naar het circus, de veehouderij, de jacht en met groeiende belangstelling ook de paardenwereld. De druk op de hippische sector door actiegroeperingen is nog niet eerder zo hoog geweest. Activisten weten met hun acties de nationale media te halen en gebruiken deze aandacht om de Nederlandse bevolking van hun standpunten te overtuigen. Hierdoor lijken paardensporters en –liefhebbers soms lijnrecht tegenover de samenleving te staan.

Maar hoe zit het echt? Wat vindt de Nederlandse bevolking zelf? Wat zijn de werkelijke opinies en percepties van Nederlanders over het houden van paarden, paardrijden en paardensport? Hoe groot is het draagvlak voor de paardenwereld onder de Nederlandse bevolking?

Inzicht in hoe de maatschappij aankijkt tegen het houden van paarden en paardensport plaatst het sentiment in perspectief en stelt de dialoog centraal. Daarom heeft de Nederlandse paardenwereld zich verenigd en gezamenlijk onderzoek gedaan naar de publieke opinie. Twee van de belangrijkste conclusies: 1) er is een zeer groot draagvlak voor het houden van paarden, paardrijden en paardensport mits het welzijn geborgd is. En 2) een groot deel van de Nederlandse bevolking is onbekend met de paardenwereld.

Onbekend maakt onbemind, laten we dat omdraaien: bekend maakt bemind. En daarom werken diverse partijen uit de Nederlandse Paardenwereld samen om de Nederlandse bevolking meer inzicht te geven in de wereld rondom het paard zodat Nederlanders zelf kunnen bepalen hoe zij tegenover de inzet van paarden voor sport, recreatie en entertainment staan.  

Ook het KWPN werkt mee! Via deze website en o.a. onze eigen KWPN nieuwsbrief houden we je gedurende 2020 op de hoogte van de inspanningen en resultaten. Wil je meer weten? Neem dan contact op met Charlotte Dekker, via dekker@kwpn.nl.

Onderzoek naar de werkelijke opinies en percepties van de Nederlandse bevolking over het houden van paarden, paardrijden en paardensport (2019)

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot KWPN.tv
  • Gratis advertenties plaatsen op KWPN Horses for Sale
Word nu lid
€22,- per jaar

JongKWPN lidmaatschap

  • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar?
  • Ben jij geïnteresseerd in fokkerij en sport? 

Dan is JongKWPN vast en zeker iets voor jou! JongKWPN biedt een gevarieerd programma. 

Word nu lid

Official Partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid