Rijpaard (springen en dressuur)


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Welzijn

Welzijnsbeleid KWPN

Het KWPN voert een proactief en vooruitstrevend beleid als het gaat om de gezondheid en het welzijn van paarden. Het fokbeleid is gericht op een gezonde geest in een gezond lichaam, waarbij we ons terdege beseffen, dat er over de geest van het paard nog veel te ontdekken en te leren valt. Ons welzijnsbeleid brengen wij in de praktijk door middel van een kritische selectie op gezondheid en karakter én door onze voorlichtings- en voorbeeldrol. 

Het KWPN ziet het als haar taak om gezonde paarden te fokken die met plezier en gemak doen wat gebruikers van hen vragen. Verwaarlozing door onwetendheid is iets, dat voorkomen kan worden. En óók het KWPN kan hieraan bijdragen. Het KWPN heeft een welzijnsbeleid opgezet en toekomstplannen uitgeschreven.De kennis, kunde en verantwoordelijkheid van het KWPN ligt in de fokkerij. Het KWPN buigt zich daarom primair over de welzijnsaspecten die te maken hebben met de fokkerij. 

Fokbeleid

Fokdoelkenmerk 1: een in alle opzichten 'compleet' paard

Voor alle fokrichtingen van het KWPN geldt een helder omschreven fokdoel, waarin de volgende elementen terugkomen:

 • Het paard moet een natuurlijk aanleg voor de betreffende tak van sport hebben;
 • een gezonde constitutie; 
 • een passend exterieur en bewegingsvorm;
 • een goed definieerbaar en mensvriendelijk karakter, dat past bij het gebruik. 

De vier elementen uit het fokdoel samen staan garant voor een ‘compleet’ paard, dat zowel fysiek als mentaal is afgestemd op datgene waarvoor het kan worden ingezet. Ook de paarden die niet op het hoogste niveau acteren, zijn fysiek optimaal, correct gebouwd en goed bewegend. En dat maakt ze uitstekend geschikt voor de meest brede groep gebruikers.

Fokdoelkenmerk 2: gezonde constitutie

In het KWPN-fokprogramma wordt strikt geselecteerd op een groot aantal gezondheidscriteria en erfelijke aandoeningen. Dankzij strenge selectiecriteria in het verleden komen aandoeningen zoals hoefkatrolontsteking, spat en kogelarthrose tegenwoordig weinig meer voor. Een uitgebreid klinisch onderzoek (zachte weefsels en organen) maakt eveneens standaard deel uit van het selectieproces. 

Fokdoelkenmerk 3: passend exterieur en bewegingsvorm

Het KWPN streeft naar een lang gelijnd, evenredig en correct gebouwd paard met een correcte bewegingsvorm. Op deze –en andere- criteria worden de paarden op verschillende momenten getoetst.

Fokdoelkenmerk 4: een goed definieerbaar en mensvriendelijk karakter, dat past bij het gebruik

Het aantal paarden dat op het hoogste sportniveau meedraait, is echter beperkt. Lang niet iedere eigenaar of ruiter heeft immers de ambities of mogelijkheden om de top te bereiken. Het belang van een goede match tussen paard en gebruiker is hierdoor een belangrijk punt van aandacht. Het KWPN doet onderzoek naar het meten en vastleggen van karaktereigenschappen en daarbij de selectie op karakter. 

Inteelt

Voor de fokrichting tuigpaarden is de populatie klein en het aantal alternatieve bloedlijnen beperkt. Hengsten met een lage genetische relatie tot de merriegroep krijgen een voorkeursbehandeling. Het KWPN zal dit beleid voor tuigpaarden vooralsnog voortzetten en zonodig verder aanscherpen.

Transparantie, voorlichting en regelgeving

Het KWPN is van mening dat de fokkerij gebaat is bij een zo transparant mogelijk selectiesysteem, zeker gezien de grote commerciële belangen in de sector. Deze transparantie uit zich onder meer in:

 • Het open karakter van alle selectiemomenten van zowel hengsten als merries.
 • Het zoveel mogelijk openbaar motiveren van keuringsbesluiten op alle selectiemomenten.
 • Het openbaar maken van keuringsresultaten en fokkerijstatistieken op schrift en website.

 Het KWPN streeft ernaar om een laagdrempelige vraagbaak te zijn voor leden en andere partijen en draagt haar voorbeeldfunctie binnen de fokkerij zoveel mogelijk uit.

Voor paarden die deelnemen aan evenementen, gelden wetenschappelijk onderbouwde vaccinatieschema’s die zijn vastgelegd in het veterinaire reglement. Paarden die niet of onvolledig zijn gevaccineerd worden uitgesloten van deelname aan activiteiten.

Beleidsplan Welzijn Paard KWPN 2022-2024

Lidmaatschap KWPN

 • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
 • Onbeperkt toegang tot KWPN.tv
 • Gratis advertenties plaatsen op KWPN Horses for Sale
Word nu lid
€22,- per jaar

JongKWPN lidmaatschap

 • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar?
 • Ben jij geïnteresseerd in fokkerij en sport? 

Dan is JongKWPN vast en zeker iets voor jou! JongKWPN biedt een gevarieerd programma. 

Word nu lid

Official Partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid