Rijpaard (springen en dressuur)


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Diensten

Heeft u hulp nodig? De KWPN Informatie Desk helpt u graag via e-mail: info@kwpn.nl of telefoon: 0341-255555.

Paspoortregistratie

Elk paard moet een paspoort hebben en moet zijn gechipt. Het chipnummer koppelt het paard aan het paspoort. Sinds 1 januari 2016 is er in de Europese Unie nieuwe regelgeving voor de identificatie en registratie van paardachtigen van kracht. Het paardenpaspoort is bedoeld voor de identificatie van het paard. In het paspoort staat bij welk stamboek en/of welke sportorganisatie een paard geregistreerd is. Het paspoort is geen eigendomsbewijs.

Meer informatie over het paardenpaspoort op de website van RVO

Of bekijk hier onze video over KWPN-veulenregistratie

Paspoort aanvragen

Als u een veulen met afstamming bij het KWPN wenst te registreren gaat u naar de pagina veulenregistratie. Om een paspoort zonder vermelding van afstammingsgegevens (een I&R paspoort) aan te vragen kunt u het paard laten chippen via een KWPN-paspoortconsulent of een dierenarts. De dierenarts chipt het paard en u dient samen het 'Aanvraagformulier nieuw paspoort' (zie onder) in te vullen. Als u een paard zonder afstamming wenst te chippen via een KWPN-paspoortconsulent dan kunt u contact opnemen met de KWPN Informatiedesk. Zij kunnen u informeren over de paspoortconsulent in uw regio. Vraag het paspoort tijdig aan zodat u het binnen 6 maanden heeft. Bent u te laat met aanvragen, dan mag het paard niet geslacht worden voor humane consumptie. Dit wordt in het paspoort aangegeven.

Medische bijlage
In hoofdstuk II 'Medische behandelingen' in het paspoort geeft u aan dat het paard niet bestemd is voor de slacht. Als u hier niets invult, is het paard automatisch bestemd voor de slacht. Houd er rekening mee dat een aantekening voor het uitsluiten voor de slacht niet kan worden hersteld. U mag als houder verder niets in het paspoort wijzigen of schrijven. Doet u dit wel, dan wordt het paspoort ongeldig.
Paspoorten uitgegeven na 2003 hebben dit hoofdstuk al, het merendeel van de KWPN-paspoorten uitgegeven na medio 2000 ook. Checkt u echter bij twijfel sowieso uw paspoort.

Paspoorten zonder medische bijlage
Paardenhouders die nog paspoorten hebben zonder de medische bijlage moeten, om aan de regelgeving te voldoen, een nieuw paspoort aanvragen. Hiervoor worden de kosten van afgifte KWPN-paspoort gerekend. Oude paspoorten zonder medische bijlage moeten worden ingeleverd. Het aanvragen van een los inlegvel ‘medische behandeling’ is niet meer mogelijk. Het 'Aanvraagformulier nieuw paspoort' hoeft niet getekend te worden door een dierenarts of KWPN-paspoortconsulent, de aanvrager van het paspoort mag dit formulier zelf ondertekenen. Vanaf 1 januari 2010 geldt, dat in deze nieuwe paspoorten het KWPN moet aangeven dat het paard niet bestemd mag worden voor de slacht voor humane consumptie. Vul het aanvraagformulier in en stuur deze samen met het originele paspoort naar het KWPN-kantoor.

Aanvraagformulier nieuw paspoort paardachtigen (RVO) 2023 (PDF)

Vol paspoort

In oudere paspoorten is het mogelijk dat de pagina’s voor het registreren van vereiste aantekeningen, bijvoorbeeld de influenza-entingen, vol zijn. Een aanvulling voor het volle paspoort kan worden aangevraagd indien (1 of meerdere) van de ondergenoemde pagina’s geen ruimte meer bieden voor nieuwe registraties:

 • hoofdstuk III (eigendomsbepalingen)
 • hoofdstuk IV (identiteitscontroles)
 • hoofdstuk V (vaccinaties tegen paardeninfluenza)
 • hoofdstuk VI (vaccinaties tegen andere ziekten dan paardeninfluenza)
 • hoofdstuk VII (gezondheidscontroles uitgevoerd door laboratoria)
 • deel III van hoofdstuk IX (medische behandelingen)

De aanvraag voor een aanvulling voor een vol paspoort wordt gericht aan de instantie die het originele paspoort heeft uitgegeven.

Het aanvraagformulier kunt u invullen via Mijn KWPN (Mijn paarden) of via onderstaande link. Ook als u geen lid bent van het KWPN kunt u een aanvulling aanvragen. Na verzending stuurt u de ontvangstbevestiging, die u per e-mail ontvangt, samen met het volle paspoort per post naar het KWPN. Het KWPN adviseert u om paspoorten altijd aangetekend te versturen. Het volle paspoort wordt op het KWPN-kantoor voorzien van een ingebonden aanvulling. De aanvulling beslaat pagina 6 t/m 49 van het paspoort (dit komt neer op alle hoofdstukken met uitzondering van hoofdstuk I en II).
De kosten vindt u in de tarievenlijst onder 'Paspoortregistratie', aanvraag vervolgpaspoort.

Aanvragen vervolgpaspoort (aanvulling voor vol paspoort)

Nieuwe regels voor paardenpaspoort

Sinds 28 januari 2022 wordt een nieuw paardenpaspoort uitgegeven. Vanaf dat moment geldt namelijk een nieuwe diergeneesmiddelenverordening. De inhoud van het paspoort verandert hierdoor. De tot 28 januari 2022 uitgegeven paspoorten blijven geldig. U hoeft geen nieuw paspoort aan te vragen.

Nieuwe ontwikkeling: Paarden uitsluiten voor slacht
Met ingang van de EU verordening 2021/963 is het niet meer toegestaan dat een paard op verzoek van een houder wordt uitgesloten voor de slacht. De andere redenen tot uitsluiting gelden nog wel, dus te laat of duplicaat paspoort of een medische reden.

Afgifte duplicaat paspoorten
Met de EU verordening 2021/963 is er ook iets veranderd aan de afgifte van duplicaat paspoorten. Volgens Artikel 25 lid 2 van die verordening moet een duplicaat paspoort altijd uitgegeven worden door de organisatie die het originele paspoort heeft uitgegeven. Dit geldt dus ook voor buitenlandse paarden. Bij een aanvraag van een duplicaat paspoort van bijvoorbeeld een Iers paspoort moet deze aanvraag doorgegeven worden aan de instantie van afgifte in Ierland. Die instantie geeft het duplicaat af en kan deze opsturen naar de PPI in Nederland waar de aanvraag is gedaan. De PPI in Nederland doet de registratie bij RVO en stuurt het naar de aanvrager. Andersom geldt dit dus ook voor Nederlandse paarden die in een ander EU-land verblijven.

Meer informatie omtrent aanvragen en regels paardenpaspoorten is te vinden op de website van RVO. 

Duplicaten

Als het paardenpaspoort en/of het KWPN-registratiebewijs zoek zijn geraakt, kunt u hiervoor een duplicaat aanvragen. Het registratiebewijs kan alleen maar worden aangevraagd wanneer u lid bent van het KWPN. Het paardenpaspoort kan worden aangevraagd door leden én niet-leden.

Het aanvraagformulier kunt u online invullen. U ontvangt na het invullen een e-mail met uitleg over de procedure. Deze e-mail moet u uitprinten en compleet met alle gevraagde bijlagen insturen naar het KWPN-kantoor.

Voor een aanvraag duplicaat vragen wij u de volgende gegevens aan te leveren:

 • Dierenartsverklaring uitlezen van het chipnummer
 • Vragenlijst (in formulier)
 • Foto’s van het paard zodat wij de aftekeningen goed kunnen zien (kleuren foto’s)
 • Plukje getrokken manen (incl. haarwortels) in een haarzakje (voor eventueel DNA-onderzoek)
 • Koopovereenkomst
 • Indien één van de originele documenten (registratiebewijs of paspoort) nog wel in uw bezit is dient u deze mee te zenden

De procedure voor afgifte van een duplicaat paardenpaspoort en/of KWPN-registratiebewijs duurt na ontvangst van een complete aanvraag maximaal 4 weken.

Duplicaat aanvragen

Let op! Aankoop KWPN-paard en wijzigingen paspoort

Een paspoort is alleen geldig als het is uitgegeven door paspoortuitgevende instanties die erkend zijn door het RVO. Niet alle stamboeken zijn erkend, dus als u een paard koopt, controleer dan van tevoren of het een geldig paspoort heeft.

Erkende stamboekorganisaties paarden

 • Koop nooit een paard zonder geldig paspoort. Eis dat bij overdracht van het paard het paspoort ook gelijk overhandigd wordt. Controleer direct of het chipnummer in het paspoort hetzelfde is als het chipnummer in het paard. Ook kunt u het paard opzoeken in de KWPN Database. Hier kunt u controleren of de gegevens overeenkomen.
 • Het is verboden om een paard van 6 maanden of ouder te houden zonder paspoort en chip. Als u een paard vervoert of stalt, wordt u als houder beschouwd. Dit geldt bijvoorbeeld voor handelaren en pensionstallen. U bent dan als houder in overtreding, ook als u niet de eigenaar bent.
 • Een paard mag niet worden vervoerd, geslacht of geëxporteerd zonder paspoort.
 • Breng nooit zelf wijzigingen aan in het paspoort, want daardoor wordt het ongeldig. Ook perforator-gaatjes in het paspoort maken het document ongeldig. Een naamswijziging van het paard kunt u aanvragen door het paardenpaspoort en het registratiebewijs in te sturen naar het KWPN-kantoor met de vermelding van de nieuwe naam. De beginletter moet hetzelfde blijven en het paard mag (nog) geen nakomelingen geregistreerd hebben bij het KWPN.

Registratie centrale databank RVO.nl

Alle paarden die in Nederland verblijven, moeten in de centrale databank van RVO.nl geregistreerd staan. De paspoortuitgevende instanties leveren de gegevens aan bij de centrale databank. Houders van paarden met een buitenlands paspoort, moeten daarom dit paspoort binnen 30 dagen na uitgifte of binnen 30 dagen nadat het paard in Nederland is gekomen vanuit een andere lidstaat of vanuit een land buiten de EU, laten registreren bij een Nederlandse paspoortuitgevende instantie. De paspoortuitgevende instantie zal aan de hand van onderstaande formulier, een kopie ID van de houder en kopieën van het paspoort controleren of het paspoort aan de eisen voldoet en de identificatiegegevens leveren aan de centrale databank.

Ook bij paarden waarbij enkel een importmelding gedaan wordt, is database registratie verplicht. Vanaf begin 2024 rekent het KWPN ook hier kosten voor. Bij verplaatsing binnen de EU is er bijna altijd een TRACES-certificaat nodig en buiten de EU een exportcertificaat. Bij importmeldingen is het vastleggen van het TRACES nummer verplicht, dit is het nummer van het gezondheidscertificaat. 

Registratie van buitenlandse paspoorten of een importmelding bij het KWPN kan via onderstaand formulier in combinatie kopieën van het paspoort waarop het UELN, chipnummer, naam paard, geslacht, kleur, geboorteplaats, geboorteland, datum van afgifte document en de medische bijlage duidelijk te zien zijn.

Paarden die tijdelijk in Nederland zijn, zoals in de volgende gevallen, hoeven niet in de centrale databank van RVO.nl te komen:

 • Paarden die hoogstens 90 dagen in een andere lidstaat verblijven voor wedstrijden, paardenrennen, shows, trainingen en sleepwerkzaamheden.
 • Hengsten die met het oog op het fokseizoen in een andere lidstaat verblijven.
 • Merries die hoogstens 90 dagen voor de fokkerij in een andere lidstaat verblijven.
 • Paarden die om medische reden in een veterinaire instelling zijn.
 • Paarden die binnen 10 dagen na invoer in een ander lidstaat worden geslacht.
Formulier registratie gegevens Import KWPN/Buitenlandse paspoorten

Lidmaatschap KWPN

 • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
 • Onbeperkt toegang tot KWPN.tv
 • Gratis advertenties plaatsen op KWPN Horses for Sale
Word nu lid
€22,- per jaar

JongKWPN lidmaatschap

 • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar?
 • Ben jij geïnteresseerd in fokkerij en sport? 

Dan is JongKWPN vast en zeker iets voor jou! JongKWPN biedt een gevarieerd programma. 

Word nu lid

Official Partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid