Rijpaard (springen en dressuur)


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Vraag maar raak!

Antwoorden identificatie en registratie

Antwoorden identificatie en registratie

1. Ik ben eigenaar van een paard, maar deze staat in pension. Moet ik iets registreren?

Volgens Europese regelgeving moeten alle paarden (behalve veulens jonger dan 6 maanden en op dit moment i.v.m. corona 9 maanden) over een paardenpaspoort en chip beschikken. Door het veulen aan te melden bij het KWPN of een andere paspoortuitgevende instantie (de zogenaamde PPI’s) wordt het veulen door hen gechipt en van een paspoort voorzien en ook automatisch aangemeld in de database van RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland). Als uw paard op deze wijze al in de database staat geregistreerd, hoeft u als eigenaar in dit geval verder niets te doen, omdat u niet de houder/exploitant bent van het paard. De houder van het paard is namelijk verantwoordelijk voor de registratie van het paard. Stel uw paard is niet vindbaar in de database, bijvoorbeeld omdat het een buitenlands paspoort heeft dat nog niet in Nederland is geregistreerd, dan kan uw pensionstalhouder u vragen om contact op te nemen met een PPI om  dat alsnog te regelen.

Hoe moet je in het kader van I & R omgaan met een pasgeboren veulen dat al wel aangemeld is bij het KWPN maar nog niet gechipt is ?

Volgens Europese regelgeving moeten alle paarden (behalve veulens jonger dan 6 maanden en op dit moment i.v.m. corona 9 maanden) over een paardenpaspoort en chip beschikken. Door het veulen aan te melden bij het KWPN of een andere paspoortuitgevende instantie (de zogenaamde PPI’s) wordt het veulen door hen gechipt en van een paspoort voorzien en ook automatisch aangemeld in de database van RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland). Dit was al zo en deze werkwijze wordt zo doorgezet. Door het aanmelden van het veulen bij het KWPN wordt de registratie bij RVO dus door ons verzorgd. Enkel is het daarna nog nodig dat de houder van het veulen het betreffende veulen nog op de juiste UBN registreert bij het RVO.

2. Mijn Fjord heeft een paspoort geregistreerd door KWPN in 2005, maar het levensnummer wordt niet herkend.

Er komen veel vragen over paarden die niet op een UBN gezet kunnen worden omdat het levensnummer niet gevonden wordt. Het levensnummer wil nog wel eens afwijken in het systeem door punten of streepjes. RVO is inmiddels bezig om daar een oplossing voor te bedenken. Registreer daarom uw paard zoveel mogelijk op het chipnummer. Ook in het veld waar het levensnummer wordt gevraagd kunt u het chipnummer invoeren en aan de hand daarvan lukt de registratie wel veelal.  De gegevens kunnen dan soms afwijken van wat in het paspoort staat. RVO zal daar met de paspoortuitgevende instanties een oplossing voor zoeken. U mag uw paard als correct geregistreerd beschouwen.

3. Ik heb een UBN nummer ontvangen hoe kan ik nu hierbij mijn paarden registreren?

Indien u al een UBN-nummer heeft komt u via ‘Paarden melden’ op mijn.rvo.nl in het I&R-gedeelte van de RVO-website. Hier kunt u meldingen doorgeven, bekijken, herstellen en de status van een dier opvragen. Voor het doorgeven van meldingen vraagt RVO om gegevens over de locatie (UBN), de ID-code (UELN-levensnummer of chipnummer) van het dier en de datum. Van leden ontvingen wij de terugkoppeling dat bij aanmelding op uw UBN er soms een melding verschijnt dat dit betreffende paard niet gevonden wordt. Wij adviseren u om – in alle gevallen – het chipnummer van het paard in te voeren, ook als er om een UELN-nummer wordt gevraagd. Bij het invullen van het chipnummer wordt het paard veelal wel gevonden bij de RVO. Mocht dit alsnog niet zo zijn en het betreffende paard staat wel bij ons geregistreerd in de KWPN-database, dan kijken wij graag even met u mee en kunt u ons een e-mail sturen naar info@kwpn.nl. Wij komen dan z.s.m. bij u terug op uw vraag.

4. Ik heb een pension stal met aantal buitenlandse paarden uit Spanje. Niet geregistreerd in Nederland. Ze hebben wel chipnummer en levensnummer. Kunnen de eigenaren formulier registratie buitenlands paspoort van jullie invullen en opsturen, zodat ze in Nederland geregistreerd staan en ik ze bij RVO kan aanmelden.

Dit is correct: de eigenaren kunnen het ingevulde en ondertekende formulier tezamen met het originele paspoort en een kopie van een identiteitsbewijs (rijbewijs/paspoort) insturen naar het KWPN. De geldigheid van het paardenpaspoort wordt dan gecontroleerd en alle gegevens worden juist in onze database overgenomen. Vervolgens zorgen wij voor de registratie in de nationale database van RVO zodat de houder van het paard (de pensionstalhouder in dit geval) de paarden op zijn/haar UBN kan aanmelden.

Aanvraagformulier registratie gegevens buitenlandse paspoorten

5. Waarom moet een buitenlands paspoort door KWPN gecontroleerd worden? Waarop wordt speciaal gelet in dit geval. We erkennen toch andere stamboeken?

Op verzoek van het RVO controleren wij het paspoort op geldigheid, zoals onder meer de datum van afgifte, of de medische bijlage aanwezig is en of deze is afgestempeld.

Als ik een paard heb met een buitenlands paspoort kan ik deze dan zelf registreren via de optie import melding in Mijn RVO of ben ik verplicht dit via het KWPN te doen? (Dan kost het geld en moet ik mijn paspoort opsturen naar het KWPN wat niet wenselijk is met sportpaarden)

Bij een importpaard kan de houder via de website van het RVO de importmelding doen buiten een PPI om. Hiermee komt het paard direct op het UBN van de houder te staan. Bij deze registratie buiten de PPI’s om komt er wel een vlag te staan bij het paard. Dit om er nadrukkelijk op te wijzen dat de paspoortgegevens niet gecontroleerd zijn door een PPI. Voor geschiktheid voor slacht is dan ook het paspoort leidend. Als een houder de importmelding via het KWPN doet, dan wordt die vlag niet gezet. Mocht de houder een fout hebben gemaakt in de gegevens dan kan het RVO dit niet meer herstellen. Hiervoor zullen ze dan alsnog contact moeten opnemen met een PPI. Wij adviseren u daarom om buitenlandse paspoorten te laten registreren bij een Nederlandse paspoortuitgevende instantie zoals het KWPN. U kunt dit aanvragen via het formulier hieronder. Na binnenkomst van uw aanvraag controleren wij of het paspoort aan de eisen voldoet en de identificatiegegevens leveren aan de centrale databank.

Aanvraagformulier registratie gegevens buitenlandse paspoorten

6. Ik ben lid van KWPN maar heb helaas geen KWPN-paarden meer, wel een Westfaler merrie. Op het formulier registratie gegevens buitenlandse paspoorten moet ik kiezen uit twee opties waarbij overschrijving het verschil uitmaakt. Maar wat houdt dat in overschrijving. Het paspoort wordt dan toch niet veranderd en komt toch wel origineel bij mij terug?

Bij de registratie van buitenlandse paspoorten voor de I&R-registratie vragen wij u om het formulier Aanvraagformulier registratie gegevens buitenlandse paspoorten naar ons op te sturen, samen met het originele paspoort van het paard en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager. Op het formulier kunt u inderdaad kiezen voor de optie om ook een overschrijving door te laten voeren. Wij geven hierbij geen nieuw paspoort uit, maar plaatsen een sticker in het huidige paspoort op de pagina van de eigendomsmutaties waarin naar voren komt dat u de huidige geregistreerde bent van het betreffende paard. Zodra wij alle gegevens vervolgens hebben ingevoerd in onze database en het aan het RVO hebben doorgegeven, sturen wij het originele paspoort aangetekend weer aan u retour.

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot KWPN.tv
  • Gratis advertenties plaatsen op KWPN Horses for Sale
Word nu lid
€22,- per jaar

JongKWPN lidmaatschap

  • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar?
  • Ben jij geïnteresseerd in fokkerij en sport? 

Dan is JongKWPN vast en zeker iets voor jou! JongKWPN biedt een gevarieerd programma. 

Word nu lid

Official Partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid