Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

De najaarledenvergadering van de Regio Gelderland wordt gehouden op 22 november bij  Wise stables, Meentweg 4, Kootwijkerbroek. Aanvang 20.00 uur. Een half uur voor aanvang van de vergadering kunt u de notulen doornemen.Namens het Algemeen bestuur is Berlinda Middelbrink aanwezig.

AGENDA

 1. Opening en vaststellen agenda
 2. Mededelingen en ingekomen stukken
 3. Notulen voorjaarsledenvergadering 15 maart 2018
 4. Financieel; begroting 2019 
 5. Evaluatie keuringen 2018
 6. verslag fokkerijraad
 7. Verslag ledenraad
 8. Bestuursverkiezing; Aftredend en niet herkiesbaar Ton Lautenschutz en Rene Fabrie. Het Regiobestuur stelt als nieuw bestuurslid voor Gertjan Petter. Aftredend is Fokkerijraadslid Vincent Wouters. Het Regio bestuur benoemt Jeroen Smak als nieuw fokkerijraadslid
 9. Rondvraag

Aansluitend aan de vergadering wordt er een interessante lezing gegeven door Sarah de Weerd. Zij zal uitleggen hoe het Quarter stamboek omgaat met erfelijke aandoeningen, zoals recentelijk het WFFS bij het KWPN is geconstateerd.

 

 

 

 

€ 59,50 per jaar

Lidmaatschap KWPN Database

 • Betrouwbaar, compleet & overzichtelijk
 • Predicaten, prestaties, moederlijnen en nakomelingen
 • Van KWPN-goedgekeurde en -erkende hengsten ook: verrichtingscijfers en -rapportages en fokregistraties
Abonneer nu
€ 119,50 per jaar

Lidmaatschap KWPN

 • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
 • Onbeperkt toegang tot de Database en KWPN.tv
 • Deelname aan alle activiteiten
 • Registreer uw fokproduct
 • Bied uw paard of veulen aan op KWPN Marktplaats
Word nu lid

Official Partners