Rijpaard (springen en dressuur)


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

In de Ledenraadsvergadering van 8 mei jl. werd het concept geïntegreerd jaarverslag en jaarrekening 2018 gepresenteerd. Inhoud en cijfers zijn verwerkt in één geïntegreerd verslag dat aan de Ledenraad is verstrekt en de definitieve versie is online gepubliceerd op KWPN.nl (onder ‘Publicaties’). Het jaarverslag geeft een overzicht van de ontwikkelingen, de activiteiten én de successen van het KWPN in 2018.

In de Ledenraadsvergadering van 8 mei jl. werd het concept geïntegreerd jaarverslag en jaarrekening 2018 gepresenteerd. Inhoud en cijfers zijn verwerkt in één geïntegreerd verslag dat aan de Ledenraad is verstrekt en de definitieve versie is online gepubliceerd op KWPN.nl (onder ‘Publicaties’). Het jaarverslag geeft een overzicht van de ontwikkelingen, de activiteiten én de successen van het KWPN in 2018.

Directeur Piet Peters, die in augustus startte als interim-directeur en sinds december in vaste dienst is, gaf in zijn presentatie aan dat 2018 een bewogen jaar is geweest, mede door de directiewisseling. Hij sprak zijn waardering uit voor de medewerkers die in deze turbulente periode gezamenlijk de schouders eronder hebben gezet om alle processen voor de leden goed doorgang te laten vinden. Uitgangspunt van het bestuur is terug naar de basis van de vereniging, en dat zijn onze leden. De focus ligt dan ook op de dienstverlening.

2018 was sportief wederom een sterk jaar met vele topprestaties van fokproducten van de KWPN-fokkers, met de nummer 1-positie van het KWPN op de WBFSH-rankings in alle drie disciplines. Op de Wereldruiterspelen gaf het KWPN-paard haar visitekaartje af met onder meer 26 medailles voor de dressuur- en springpaarden en een deelname van maar liefst 56 KWPN-gefokte paarden bij de vierspannen. Ook de Nederlandse fokproducten in de para-dressuur boekten succes met onder meer 11 individuele medailles.

De KWPN Stallion Show was een groot feest in Den Bosch, met prachtige strijd in de Anemone Horse Trucks- en Blom Hengstencompetitie, shows en de beste jonge hengsten. De prachtige Symphonica Horse Show was een waardige afsluiting van 4 dagen sport en fokkerij. We startten in Den Bosch met 250 hengsten in de tweede bezichtiging, in 2018 werden uiteindelijk 38 hengsten goedgekeurd. Ook de KWPN Kampioenschappen vormden een hoogtepunt voor veel fokkers in de diverse fokrichtingen, en de finales in de Pavo Cup en de Blom Cup en de diverse overige sportrubrieken tijdens de Nationale Tuigpaardendag.

Voor het derde jaar op rij was het Nationaal Hippisch Centrum gastheer voor het WK Jonge Dressuurpaarden, waar de KWPN-hengsten een gouden (Glamourdale), zilveren (Governor) en bronzen medaille (Hermes) wonnen en er veel KWPN-bloed in de aderen van de deelnemende paarden vloeide. In Lanaken was er op het WK schitterend zilver voor de hengst Grandorado TN.

Peters blikte terug op zijn interim-periode, waarin hij de nijpende problemen als eerste heeft aangepakt. Het KWPN is een vereniging en de medewerkers staan ten dienste van de leden, dat is het adagium. Op kantoor is de samenwerking tussen de afdelingen verbeterd en heeft er een herinrichting plaatsgevonden van de financiële- en automatiseringsprocessen. De debiteurenportefeuille is planmatig opgepakt en de focus ligt op kostenbesparing en inkomstenverhoging. Hij gaf aan zeer prettig samen te werken met het Algemeen Bestuur, en waarde te hechten aan de korte lijnen binnen de vereniging. Ook voor wat betreft de directeur: die moet benaderbaar zijn voor de leden.

Peters blikte ook vooruit. De signalen uit de fokkerscafés zijn leidraad voor de te nemen maatregelen om de werkorganisatie te verbeteren. Zo wordt ingezet op een sterke verbetering van de ledentevredenheid. De bereikbaarheid (telefonisch en per e-mail) van het kantoor wordt de komende tijd verbeterd. De focus voor dit jaar ligt op kostenreductie in alle geledingen van de werkorganisatie, zonder aan kwaliteit van dienstverlening en evenementen in te boeten. Tevens wordt gewerkt aan mogelijkheden voor opbrengstverhogen, onder meer door intern opgericht Focusgroepen op het gebied van Sales en Buitenland. Momenteel wordt gewerkt aan de invulling van de vacature Hoofd Fokkerijzaken & Trainingscentrum, hiervoor vinden komende week de eerste gesprekken plaats. Dit seizoen gaan we het veulenregistratieproces optimaliseren met kortere doorlooptijden. 2019 wordt een uitdagend jaar voor alle medewerkers, maar de sfeer is goed en samen zetten we de schouders eronder om voor onze leden de dienstverlening verder te professionaliseren.

Rob Wagenaar, Hoofd Financiën, Algemene Zaken en ICT heeft aangegeven om persoonlijke redenen het KWPN te verlaten, derhalve nam penningmeester Berlinde Middelbrink het woord aangaande de financiële cijfers. 2018 was financieel geen goed jaar en is met een verlies afgesloten. Het dispuut met de directieleden Knaap en Nijhoff heeft veel energie gekost en had een negatief effect op de bedrijfsvoering. Er vond een daling van het balanstotaal plaats, en zowel het eigen vermogen alsmede de liquiditeit zijn gedaald. Oorzaken zijn hoofdzakelijk de incidentele kosten zoals gemaakt rondom het vertrek van directeuren Nijhoff en Knaap. Het ledenaantal in 2018 was wat lager dan begroot, de veulenregistraties waren beduidend hoger. Door de externe accountant is een goedkeurende verklaring afgegeven. Met de financiële commissie, bestaande uit de heren Sjaak Mastenbroek, Edwin Lammerse, Gerard van den Nieuwendijk en Perry Boogaard heeft een gesprek plaatsgevonden waarvan het verslag aan de Ledenraad is verstrekt. Sjaak Mastenbroek gaf namens de commissie aan dat er aandachtspunten voor de toekomst zijn aangegeven, en verzocht vervolgens de Ledenraad om het Algemeen Bestuur decharge te verlenen. Met instemming van de Ledenraad is de jaarrekening 2018 vastgesteld en goedgekeurd en is decharge verleend aan het Algemeen Bestuur. De balans en de staat van baten en lasten van het KWPN over 2018 worden gepubliceerd in de komende mei-editie van het KWPN Magazine.

Bekijk hier de gehele nieuwsbrief

Jaarverslag 2018

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot KWPN.tv
  • Gratis advertenties plaatsen op KWPN Horses for Sale
Word nu lid
€22,- per jaar

JongKWPN lidmaatschap

  • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar?
  • Ben jij geïnteresseerd in fokkerij en sport? 

Dan is JongKWPN vast en zeker iets voor jou! JongKWPN biedt een gevarieerd programma. 

Word nu lid

Official Partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid