Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Op de agenda van de Ledenraadsvergadering van 23 oktober jl. stonden diverse herbenoemingen binnen de KWPN Commissies. Bij de tuchtcommissie waren plaatsvervangend voorzitter de heer mr. H. Harmsen en de heer P.M. Wiersinga aftredend en herkiesbaar. Bij de Arbitragecommissie waren vijf leden aftredend en herkiesbaar te weten de heer mr. H. Harmsen, mevrouw mr. C.L. Liebregs, de heer drs. P.J.H.M. Meeus, de heer mr. B.A.M. Oude Breuil en de heer P.M. Wiersinga, allen in de rol van arbiter. De vaste rapporteurs voor de Arbitragecommissie, Tuchtcommissie en Commissie van Beroep, de heer A.J. van Koerten (secretaris) en mevrouw K. Baetsen (2e secretaris), waren eveneens aftredend en herkiesbaar. Het voorstel aan de Ledenraad was om alle aftredende leden opnieuw te benoemen. Hiermee ging de Ledenraad akkoord.

Johan Hamminga is herbenoemd voor een periode van drie jaar als voorzitter van de Hengstenkeuringscommissie tuigpaard.
In november 2019 is Reijer van Woudenbergh aftredend als lid van de Hengstenkeuringscommissie Gelders paard en niet meer verkiesbaar vanwege het bereiken van de maximale termijn. Het Algemeen Bestuur droeg Jan Pen voor als lid van de Hengstenkeuringscommissie Gelders paard voor een periode van drie jaar, te weten van november 2019 tot november 2022. Deze voordracht is gebaseerd op de door de Fokkerijraad opgestelde profielschets en shortlist met namen. De Ledenraad ging akkoord met deze benoeming. Jan Pen past met zijn praktijkervaring uitstekend in het team met Marloes van der Velden en Arie Hamoen. Zowel kennis van sport als van fokkerij is ruimschoots aanwezig in de commissie. Pen onderschrijft de gedragscode voor functionarissen en juryleden van het KWPN.

Bekijk de gehele nieuwsbrief

€ 59,50 per jaar

Lidmaatschap KWPN Database

  • Betrouwbaar, compleet & overzichtelijk
  • Predicaten, prestaties, moederlijnen en nakomelingen
  • Van KWPN-goedgekeurde en -erkende hengsten ook: verrichtingscijfers en -rapportages en fokregistraties
Abonneer nu
Nu € 59,75

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot de Database en KWPN.tv
  • Deelname aan alle activiteiten
  • Registreer uw fokproduct
  • Bied uw paard of veulen aan op KWPN Marktplaats
Word nu lid

Official Partners