Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Wij krijgen veel vragen over hoe het nu zit. Kan een nakomeling van een buitenlands gekeurde hengst deelnemen aan een keuring, aanlegtest of Pavo/Blom Cup? Sinds de verruiming van het registratieschema in 2018 is er veel meer mogelijk voor paarden met buitenlands geregistreerde ouders! Of u nu een rijpaardveulen fokt dat in het veulenboek wordt geregistreerd of een Register A-registratie verkrijgt, voor het deelnemen aan keuringen, aanlegtesten of jongepaardencompetities maakt dat geen verschil.

Het KWPN registreert paarden in twee boeken, het veulenboek en het stamboek en in twee registers, register A en register B. Elk veulen dat bij het KWPN aangeboden wordt voor registratie krijgt bij registratie een fokrichting toegekend. Binnen de fokrichting wordt het veulen in het veulenboek, register A of register B geregistreerd.

Fokrichting
De fokrichting van de vader is in principe bepalend voor de fokrichting waarin de nakomeling ingedeeld wordt. De fokrichting tuigpaarden en de fokrichting Gelders paard nemen hierbij, ten opzichte van de fokrichting dressuurpaard en springpaard, een bijzondere positie in. Traditioneel wordt binnen deze fokrichtingen een aantal eisen ten aanzien van de bloedvoering gehanteerd.

Registratieschema en stamboekopname
Uit het registratieschema (actuele versie te vinden onder reglementen) kan worden opgemaakt in welk boek of register het veulen geregistreerd zal worden. Om de gezondheid binnen de KWPN-fokkerij te waarborgen moeten Register A-paarden op latere leeftijd zelf aan aanvullende eisen voldoen om voor bepaalde predicaten in aanmerking te komen, tenzij de vader aantoonbaar heeft voldaan aan deze criteria. Of dat zo is, is op te vragen bij de Info Desk via info@kwpn.nl. Veulens van overige hengsten komen in het Register B. Paarden die zijn geregistreerd in Register B zijn uitgesloten van deelname aan keuringen, maar kunnen wel deelnemen aan de Blom Cup en de Pavo Cup. En dan is er nog het stamboek: hierin worden paarden geregistreerd vanaf driejarige leeftijd mits het paard zelf voldoet aan de normen voor exterieur en als veulen was geregistreerd in het veulenboek of in Register A.

Mogelijkheden keuringstraject
Het boek of register waarin een paard is geregistreerd, heeft gevolgen voor een eventueel keuringstraject. Paarden die zijn geregistreerd in het veulenboek of in het Register A kunnen zonder nadere voorwaarden worden aangeboden voor stamboekopname. Om zeer goede merries met een Register A-papier ook kansen te geven op de Centrale Keuringen en de Nationale Merriekeuring, zijn in januari 2018 de reglementen verruimd door het moment, waarop aan de aanvullende eisen moet worden voldaan, te verplaatsen. Sindsdien mogen Register A-veulens het hele keuringstraject doorlopen inclusief de Nationale Veulenkeuring. Register A-merries kunnen in het stamboek worden opgenomen en ook het sterpredicaat behalen. Als ze qua exterieur en beweging/springen voldoen kunnen ze na de stamboekkeuring deelnemen aan de Centrale Keuring en ook aan de Nationale Merriekeuring. Om definitief keur te worden moeten ze naast de eisen voor aanleg (IBOP, EPTM of sportprestatie) ook aan de aanvullende eisen voldoen (PROK of D-OC-predicaat indien de vader hier niet aan heeft voldaan (op te vragen via info@kwpn.nl). De aanvullende eis voor cornage voor merries is komen te vervallen. Wanneer een Register A-merrie dus voldoet aan de eisen voor het keurpredicaat, én aan de aanvullende eisen, wordt de merrie direct elite verklaard.

Soort registratie Stamboekkeuring NVK/NMK Pavo/Blom Cup
Veulenboek Ja Ja Ja
Reg. A Ja Ja Ja
Reg. B Nee Nee Ja

Wanneer veulenboek?
Sinds de verruiming van het registratieschema worden veulens vaker in het veulenboek opgenomen. Door deze verruiming zijn er ruim 12.000 paarden in het veulenboek opgenomen die anders geregistreerd zouden worden in het Register A. Wanneer de moeder is opgenomen in het veulen- of stamboek, een Register A-papier heeft of is geregistreerd in een buitenlands erkend stamboek, en de vader van het veulen KWPN-goedgekeurd of -erkend is, is goedgekeurd bij een erkend stamboek en aan de aanvullende eisen heeft voldaan, of in de top 10 van de WBFSH Sire Ranking staat. Krijgt een rijpaardveulen een veulenboekpapier.

Wanneer Register A?
Een rijpaard met een Register A-registratie kan, zoals hierboven is weergegeven, ook aan het gehele keuringstraject deelnemen. Slechts bij het verkrijgen van het keurpredicaat worden aanvullende eisen gesteld (D-OC + SPST/PROK), indien de vader hier niet aan heeft voldaan (op te vragen via info@kwpn.nl). Een rijpaardveulen krijgt een Register A-registratie als de moeder is opgenomen in het veulen- of stamboek, een Register A-papier heeft of is geregistreerd in een buitenlands erkend stamboek, en de vader van het veulen is goedgekeurd bij een erkend stamboek en nog niet aan de aanvullende eisen heeft voldaan. De vader in de WBFSH sportranking top 250 is opgenomen, of in de WBFSH Sire Ranking plaats 11 t/m 100. Wanneer de vader ‘promoveert’, worden zijn of haar nakomelingen automatisch overgeschreven naar het veulenboek.

Voor meer informatie over de keuringen, eisen van de diverse predicaten en meer, gaat u naar de speciale overzichtspagina over de keuringen. Het registratieschema met daarin opgenomen alle mogelijkheden om een veulen bij het KWPN te registreren vindt u hier.

Verwacht u binnenkort een veulen? Of bent u van plan in de toekomst te gaan fokken? Wij hebben handige tips, de meest gestelde vragen en informatie over het fokken en registeren van uw veulen(s) op een rijtje gezet. Tevens bieden wij nu een korting aan op het aanvragen van het D-OC-predicaat bij uw veulen, daarover leest u hier meer. Wilt u alvast genieten van de veulens van andere fokkers of uw eigen veulen(s) showen aan medefokkers? Word dan lid van de speciale Facebookgroep voor KWPN Veulens!

€ 59,50 per jaar

Lidmaatschap KWPN Database

  • Betrouwbaar, compleet & overzichtelijk
  • Predicaten, prestaties, moederlijnen en nakomelingen
  • Van KWPN-goedgekeurde en -erkende hengsten ook: verrichtingscijfers en -rapportages en fokregistraties
Abonneer nu
Nu € 59,75

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot de Database en KWPN.tv
  • Deelname aan alle activiteiten
  • Registreer uw fokproduct
  • Bied uw paard of veulen aan op KWPN Marktplaats
Word nu lid

Official Partners