Rijpaard (springen en dressuur)


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Ieder jaar publiceert het KWPN de nieuwe fokwaarden, om zo de fokkers te ondersteunen bij hun hengstenkeuze. Een fokwaarde is een inschatting van de mate waarin een ouderdier een bepaalde eigenschap doorgeeft aan nakomelingen. Het is de positie van het individuele paard ten opzichte van de actuele KWPN-populatie. Het KWPN berekent fokwaarden voor sport-, bewegings-, exterieur- en gezondheidskenmerken.

Een werkgroep vanuit de Fokkerijraad Rijpaard heeft zich de afgelopen jaren gebogen over de doorontwikkeling van de fokwaarden die het KWPN hanteert. Vanuit deze werkgroep is al een aantal aanpassingen geadviseerd en doorgevoerd. Er zijn verdere innovaties gepland, waarbij niet alleen de aanleg voor OC, maar ook de sport- en exterieurfokwaarden voor de KWPN-spring- en dressuurpaarden mede gebaseerd worden op DNA-informatie. Het toevoegen van DNA-informatie heeft als voordeel dat dit de betrouwbaarheid verder verhoogt. Daarnaast is het plan om de sport- en exterieurfokwaarden niet meer ten opzichte van de gehele KWPN-populatie, maar apart voor de fokrichtingen springen en dressuur te presenteren. Deze innovatie stond op de planning om in het najaar van 2021 in een interactieve sessie met de Fokkerijraad te bespreken. Echter dit kon destijds vanwege de geldende coronarestricties niet plaatsvinden.

Het KWPN hecht waarde aan een zorgvuldig en democratisch besluitproces, en heeft er derhalve voor gekozen om de fokwaarden eerst uitgebreid te bespreken met onder meer de Fokkerijraad en overige belanghebbenden, alvorens tot publicatie en voorlichting over te gaan. Ook worden er op korte termijn drie fokkerijcafés georganiseerd om onze leden nader te informeren over de fokwaarden.

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot KWPN.tv
  • Gratis advertenties plaatsen op KWPN Horses for Sale
Word nu lid
€22,- per jaar

JongKWPN lidmaatschap

  • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar?
  • Ben jij geïnteresseerd in fokkerij en sport? 

Dan is JongKWPN vast en zeker iets voor jou! JongKWPN biedt een gevarieerd programma. 

Word nu lid

Official Partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid