Rijpaard (springen en dressuur)


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Op de Ledenraadsvergadering kwamen enkele (her)benoemingen aan de orde.

Bij de Tuchtcommissie waren de heren mr. H. Harmsen (plv. voorzitter) en P.M. Wiersinga aftredend en herkiesbaar. Bij de Commissie van Beroep waren mr. C.P.C. Kuijs (voorzitter), mr. P.P.M. Wijnands (plv. voorzitter) en mr. A. de Feijter aftredend en herkiesbaar. Bij de Arbitragecommissie betrof het negen leden die aftredend en herkiesbaar waren, te weten: De heer mr. L.J.A. Crompvoets (voorzitter, tevens kamervz.), mr. C.P.C. Kuijs (voorzitter), mr. P.P.M. Wijnands (plv. voorzitter), mr. H. Harmsen, mevrouw mr. C.L. Liebregs, drs. P.J.H.M. Meeus, mr. B.A.M. Oude Breuil, P.M. Wiersinga  en mr. A. de Feijter.

Conform het genomen besluit in 2001 geldt er geen maximum zittingstermijn voor leden van de Tuchtcommissie, Commissie van Beroep en Arbitragecommissie. Het voorstel was om de aftredende leden opnieuw te benoemen. De Ledenraad ging hiermee akkoord.

Tevens stonden er diverse herbenoemingen bij de hengstenkeuringscommissies en herkeuringscommissies op de agenda. Voorgesteld werd om de volgende herbenoemingen te accorderen: bij de Hengstenkeuringscommissie Dressuur J.C. Hamminga (voorstel: herbenoemen 2e termijn), bij de Herkeuringscommissie Springen A. Hamoen (voorstel: herbenoemen 3e termijn), bij de Herkeuringscommissie Tuigpaard H. Lassche (voorstel: herbenoemen 3e termijn), bij de Hengstenkeuringscommissie Gelders paard J.J. Pen (voorstel: herbenoemen 2e termijn) en tot slot bij de Herkeuringscommissie Gelders paard H. Derks (voorstel: herbenoemen 3e termijn echter vanwege het bereiken van de maximum leeftijd slechts voor 1 jaar). Ook hiermee ging de Ledenraad akkoord.

Nieuwsbrief oktober

Bron: KWPN

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot KWPN.tv
  • Gratis advertenties plaatsen op KWPN Horses for Sale
Word nu lid
€22,- per jaar

JongKWPN lidmaatschap

  • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar?
  • Ben jij geïnteresseerd in fokkerij en sport? 

Dan is JongKWPN vast en zeker iets voor jou! JongKWPN biedt een gevarieerd programma. 

Word nu lid

Official Partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid