Rijpaard (springen en dressuur)


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Dinsdagavond 16 mei jl. heeft er een buitengewone Ledenraadsvergadering plaatsgevonden op het KWPN-centrum in Ermelo. Onderwerp was onder meer het plan van aanpak rond de fokwaardenschatting.

Dit plan van aanpak was eerder al besproken tijdens de buitengewone Ledenraadsvergadering op 24 april jl. In navolging van deze Ledenraadsvergadering heeft er op 9 mei jl. een overleg plaatsgevonden tussen de negen ambassadeurs/hengstenhouders en het Algemeen Bestuur van het KWPN. Tijdens dit gesprek is eveneens gesproken over het plan van aanpak rond de fokwaardenschatting. 

Omdat het KWPN een vereniging is waarin de leden centraal staan heeft het Algemeen Bestuur gemeend, naar aanleiding van het gesprek met de negen ambassadeurs/hengstenhouders op 9 mei jl., het voorstel voor het plan van aanpak met de Ledenraad nader te bespreken. Tijdens de bijzondere Ledenraadsvergadering op 16 mei jl. was tevens Egbert Schep aanwezig als vertegenwoordiger en woordvoerder van de negen ambassadeurs/hengstenhouders.

Een van de doelstellingen was om in samenspraak een oplossing te vinden voor de ontstane situatie. Daarom zijn opties besproken om gezamenlijk tot een compromis voor de fokwaarden te komen. Het voorstel dat uiteindelijk op de steun en positief advies van de meerderheid van de Ledenraadsleden kon rekenen was om de fokwaarden te splitsen in een sportindex en een verwachtingswaarde per paard. De sportindex wordt op basis van de huidige systematiek berekend op basis van de eigen prestatie van een paard tezamen met de prestaties van nakomelingen en familieleden. Deze index wordt binnen vier weken gepubliceerd en is dan in de KWPN-database voor iedereen openbaar te raadplegen.

De verwachtingswaarde van een paard wordt berekend op basis van de genetische informatie aangevuld met de informatie van de keuringen/aanlegtesten/jonge paarden competities tezamen met de eigen sportprestatie en de sportprestaties van nakomelingen. Deze verwachtingswaarde van een paard gaat tijdelijk alleen door de geregistreerde zelf in te zien zijn. De deadline om de verwachtingswaarde ook voor niet-geregistreerden van paarden inzichtelijk te maken, is het eerste kwartaal van 2024. 

Tevens wordt er zo spoedig mogelijk een adviesraad ingesteld die zich beraadt over de randvoorwaarden van de verwachtingswaarde en de doorontwikkeling van de sportindex zoals hierboven genoemd. Verder zal de adviesraad zich eveneens buigen over de aanbevelingen uit het auditrapport “Audit fokwaardeschatting sport bij KWPN: constateringen en aanbevelingen” van 21 maart 2023. Met het instellen van de adviesraad wordt ook gehoor gegeven aan de wens om theorie en praktijk beter op elkaar af te stemmen en zo het draagvlak voor de fokwaarden te vergroten. Het instellen van een adviesraad is ook één van de aanbevelingen van de auditcommissie.

Het Algemeen Bestuur meent met dit compromis een stap vooruit te zetten op het vlak van de fokwaardenschatting, waarbij de visie en wensen van de diverse betrokken partijen zijn meegenomen.

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot KWPN.tv
  • Gratis advertenties plaatsen op KWPN Horses for Sale
Word nu lid
€22,- per jaar

JongKWPN lidmaatschap

  • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar?
  • Ben jij geïnteresseerd in fokkerij en sport? 

Dan is JongKWPN vast en zeker iets voor jou! JongKWPN biedt een gevarieerd programma. 

Word nu lid

Official Partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid