Rijpaard (springen en dressuur)


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Vorige week vond de najaarsledenvergadering en viering van het 135-jarig bestaan plaats bij Boerderij Hermans Dijkstra in Midwolda. Tijdens deze avond werd stil gestaan bij de geschiedenis van de paardenfokkerij in Groningen en werden fokkers en hengstenhouders in het zonnetje gezet. Tevens was het mogelijk om de museumboerderij te bezichtigen en kregen de aanwezigen een presentatie over de "paardengeschiedenis" van de boerderij. De avond werd gezellig afgesloten met een hapje en een drankje. 

Provinciale Vereeniging ter bevordering der Paardenfokkerij in Groningen
Goedgekeurd bij Kon. Besl. van 30 Maart 1888 , No. 15

In 1888 vond voor de provincie Groningen eene gebeurtenis plaats, die niet onopgemerkt mag worden voorbijgegaan. Reeds een jaar te voren hadden de eigenaren van de in het “Paardenstamboek” ingeschreven hengsten in deze provincie zich bij contract onderling verbonden, om van iedere door hunnen hengst gedekte merrie, 50 cent te storten in een kas, en het bijeengebrachte kapitaal te besteden tot het houden van eene keuring van merrien met veulens, afstammende van hunne hengsten. Deze, de eerste op de leest van samenwerking geschoeide keuring, vond den 3den Aug. 1888 te Groningen plaats.

Aan deze eerste keuring was nog iets anders voorafgegaan. De Heer J.E. Scholtens te Groningen (de man die het initiatief nam de eigenaren van hengsten bijeen te roepen, waarvan het tot stand komen van het voornoemd contract tot het bijeenbrengen van gelden een gevolg was) richtte in Januari 1888 tot alle contractanten, eigenaren van hengsten, eene uitnoodiging, om op den 28sten Februari 1888 eene vergadering te Groningen bij te wonen, ten einde alsdan de wenschelijkheid van het oprichten eener Provinciale Vereeniging te bespreken.

Dit plan werd met onverdeelden bijval begroet en 5 particuliere eigenaren van stamboekhengsten en 6 associaties tot het houden van dekhengsten traden als leden toe. De statuten werden vastgesteld, en bij Kon. Besluit van 30 Maart 1888, No. 15, werd aan de Provinciale Vereeniging ter bevordering der Paardenfokkerij in Groningen, rechtspersoonlijkheid toegekend. Als voorzitter dezer Vereeniging trad op de Heer J.E.Scholtens, die tot Juli 1892 als zoodanig bleef fungeeren.

Najaarsledenvergadering 2023 - uitreiking Wilfried medaille

Beste hengstenhouders Jan Brouwer, Sietse van Dellen en Gerardus Post.

Mede door het initiatief van de heer J.E.Scholten alswel de geldelijke steun van jullie voorgangers hengstenhouders zijn de Groninger fokkers in staat geweest, om middels keuringen, de kwaliteit van het Groninger paard te verbeteren. Bij het wijzigen van Fokdoel en later bij de omvorming naar het huidige sportpaard hebben de hengstenhouders hun nek uitgestoken door dure kwaliteitsvolle hengsten te kopen of te importeren.

Jan Brouwer importeerde Purioso. Een hengst die o.a het springpaard Wendela gaf, gereden door Jennie Zoer, op de Wereldruiterspelen hoog geklasseerd. Daarnaast nog het Olympische dressuurpaard Arnoldo Thor uit de bekende Vemmie v.Rigoletto van de familie Dikkema. Zonder Purioso was er geen Cocktail, was er geen Jazz……… en had de Nederlandse dressuurfokkerij er anders uit gezien!

Sietse van Dellen had o.a ter dekking Furore en Quasimodo Z maar is eerst als merriehouder en fokker begonnen met Eloma v.Wagner. Met goede hengstenkeuzes en fokkersgevoel kreeg deze stam een naam. De “Loma stam” niet alleen landelijk maar over de hele wereld bekend. Wekelijks staan er in diverse wedstrijduitslagen Loma’s vermeld. Voor jaren terug werd dan ook Sietse als een van de eersten gehuldigd als Fokker van het Jaar van ons KWPN.

Theo Sieling richt een paar woorden aan Gerardus, en zijn vrouw Gea, Post. Binnen onze regio nog de enige actieve hengstenhouders. Post Middelbert was jarenlang een begrip, maar dit is Post Ten Post geworden. En feitelijk is het bedrijf nu naar Woltersum verplaatst. Nienke is daar de drijvende kracht, maar Gerardus is daar nog bijna dagelijks te vinden. 

Het bedrijf is gestart door vader Mans. En moeder Saar niet te vergeten. Jullie zijn vanaf het begin van de omvorming van landbouwpaard naar rijpaard en daarna sportpaard betrokken. Ik noem een aantal heel belangrijke hengsten die op jullie station hebben gestaan:
Als eerste Jasper, de zoon van Courville, 1.62 groot maar hij kon over elke hindernis onder Hugo Simon. Hij gaf ook springpaarden.
Ik herinner mij in de jaren 70 een bezoek aan jullie en daar liep Nasper, een zoon van Jasper. Later was dit een internationaal springpaard onder Henk Nooren en daarna een Japanner. Op horsetelex ben ik hem niet tegengekomen.
Later kwam de door jullie zelf gefokte Zuidhorn in beeld. Zuidhorn, zoon van Le Val Blanc, heeft in het Noorden veel gedekt en er is nog steeds sperma van beschikbaar.
Een andere hengst die genoemd moet worden is Carambole. Door jou, samen met Jan Greve, geïmporteerd uit Holstein. Internationaal springpaard op het hoogste niveau, die zelf ook internationale springpaarden geeft.
En dan heb ik het nog niet over al die andere hengsten, een Lexicon, Lennard, een Gerardus en noem maar op.

Naast zijn inzet als hengstenhouder is Gerardus ook altijd bestuurlijk actief geweest. Als bestuurslid bij fokvereniging Duurswold, het regiobestuur, landelijk en bij de hengstenhouders. Heel veel dank voor wat jullie voor de Groningse paardenfokkerij hebben gedaan. Afsluitend het verzoek om er voorlopig nog weer 10 jaar aan vast te knopen! 

In het grote archief, ons nagelaten door oud hoofd-inspecteur en secretaris  P.Heidema, trof Piet Panman, huidig voorzitter van KWPN regio Groningen, een doosje met enkele oude medailles van de preferente premiehengst Wilfried. 
​De hengst Notaris v. Courville gaat via de moederlijn,Vodea (familie Bijmolt) rechtstreeks terug op Wilfried! Evenals de hengst Zeno v. Oldenburg via moederlijn Rikina (familie Oosterhuis). Ook de zeer bekende Niki v. Sinaeda gaat terug op een stammoeder van Wilfried. Volgens de oude keuringsverslagen gaf Wilfried  “temperamentvolle paarden met gang”.

Om bovenstaande hengstenhouders te bedanken en te eren is de "Wilfried medaille” tijdens de vergadering uitgereikt. 

 

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot KWPN.tv
  • Gratis advertenties plaatsen op KWPN Horses for Sale
Word nu lid
€22,- per jaar

JongKWPN lidmaatschap

  • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar?
  • Ben jij geïnteresseerd in fokkerij en sport? 

Dan is JongKWPN vast en zeker iets voor jou! JongKWPN biedt een gevarieerd programma. 

Word nu lid

Official Partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid