Rijpaard (springen en dressuur)


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Veulenregistratie

Welk papier krijgt mijn veulen?

Veulens worden bij het KWPN in het veulenboek, Register A of Register B geregistreerd. Veulens van KWPN-goedgekeurde hengsten worden geregistreerd in het veulenboek. Veulens van hengsten die zijn goedgekeurd bij een KWPN-erkend stamboek, die in de ‘sport top 250’ staan van de WBFSH of een plaatsing hebben van 10 t/m 100 op de ‘Sire Ranking’ van de WBFSH komen in Register A. Van deze hengsten is (vaak) niet bekend of ze (volledig) voldoen aan de KWPN-normen voor exterieur, gezondheid (cornage, osteochondrose, straalbeen/spat) en de eigen prestatie-aanleg.

De fokrichting van de vader is in principe bepalend voor de fokrichting waarin de nakomeling ingedeeld wordt. De fokrichting tuigpaarden en de fokrichting Gelders paard nemen hierbij, ten opzichte van de fokrichting dressuurpaard en springpaard, een bijzondere positie in. Traditioneel wordt binnen deze fokrichtingen een aantal eisen ten aanzien van de bloedvoering gehanteerd.

Register A en Register B
Om de gezondheid binnen de KWPN-fokkerij te waarborgen moeten Register A-paarden op latere leeftijd zelf aan aanvullende eisen voldoen om voor bepaalde predicaten in aanmerking te komen, tenzij de vader aantoonbaar heeft voldaan aan deze criteria. Om zeer goede merries met een register A-papier ook kansen te geven op de Centrale Keuringen en de Nationale Merriekeuring, zijn diverse reglementen verruimd. Veulens van overige hengsten komen in het Register B. Paarden die zijn geregistreerd in Register B zijn uitgesloten van deelname aan keuringen, maar kunnen wel deelnemen aan de Blom Cup en de Pavo Cup. En dan is er nog het stamboek: hierin worden paarden geregistreerd vanaf driejarige leeftijd mits het paard zelf voldoet aan de normen voor exterieur en als veulen was geregistreerd in het veulenboek of in Register A.

Verruiming erkende stamboeken
Het KWPN is altijd al een open stamboek geweest: om verdere vooruitgang te boeken in de fokkerij kunnen fokkers buitenlandse hengsten combineren met hun KWPN-merries, of KWPN-veulens fokken uit buitenlandse merries. We praten dan wel over paarden van stamboeken die zijn erkend door het KWPN. Het KWPN erkende al jaren stamboeken die genetisch en qua prestatieniveau in staat zijn een bijdrage te leveren aan de verbetering van de KWPN-fokkerij, hetgeen bleek uit de positie van het stamboek op de rankings van de WBFSH. Voorheen kwam het voor dat merries met een passende bloedvoering niet mochten deelnemen aan het keuringstraject, omdat ze waren geregistreerd bij een niet-erkend stamboek. Om die drempel weg te nemen was het wenselijk om de erkenning te verruimen. Het gevaar op negatieve invloed op de fokkerij is klein, omdat merries aan KWPN-criteria moeten voldoen om opgenomen te worden in het stamboek en om predicaten te ontvangen. De lijst van erkende stamboeken is daarom uitgebreid: van de 17 beste stamboeken van de WBFSH, naar álle warmbloedpaardenstamboeken die lid zijn van de WBFSH. Deze lijst is hier te vinden.

Extra mogelijkheden register A-merries
Het boek of register waarin een paard is geregistreerd, heeft gevolgen voor een eventueel keuringstraject. Paarden die zijn geregistreerd in het Register A kunnen vanaf 1 januari 2018, net zoals paarden die zijn geregistreerd in het veulenboek, zonder nadere voorwaarden worden aangeboden voor stamboekopname. Voorheen was opname in het stamboek en (eventueel) deelnemen aan de Centrale Keuring echter voor deze paarden pas mogelijk indien aan de nadere CRA-voorwaarden (Cornage, Röntgen, Aanleg) die voor stamboekopname zijn vereist was voldaan. Om zeer goede merries met een Register A-papier ook kansen te geven op de Centrale Keuringen en de Nationale Merriekeuring, was de wens van de Fokkerijraad om de reglementen te verruimen door het moment waarop aan aanvullende eisen moet worden voldaan te verplaatsen. Voortaan mogen Register A-veulens het hele keuringstraject doorlopen inclusief de Nationale Veulenkeuring. Register A-merries kunnen vanaf nu in het stamboek worden opgenomen en ook het sterpredicaat behalen. Als ze qua exterieur en beweging/springen voldoen kunnen ze na de stamboekkeuring deelnemen aan de Centrale Keuring en ook aan de Nationale Merriekeuring. Om definitief keur te worden moeten ze naast de eisen voor aanleg (IBOP, EPTM of sportpredicaat) wel aan de aanvullende eisen voldoen (PROK of D-OC-predicaat + straalbeen/spat). De aanvullende eis voor cornage voor merries is komen te vervallen.

  • Lees hier het gehele artikel over de verruiming van het registratieschema. 
  • Lees in het registratieschema af of uw veulen in het veulenboek of in het Register A of Register B wordt geregistreerd.
  • Lees hier meer over boeken en registers.

 

Terug naar veulenregistratie

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot KWPN.tv
  • Gratis advertenties plaatsen op KWPN Horses for Sale
Word nu lid
€22,- per jaar

JongKWPN lidmaatschap

  • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar?
  • Ben jij geïnteresseerd in fokkerij en sport? 

Dan is JongKWPN vast en zeker iets voor jou! JongKWPN biedt een gevarieerd programma. 

Word nu lid

Official Partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid