Rijpaard (springen en dressuur)


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Fokkerij

Boeken en registers

Het KWPN registreert paarden in twee boeken, het veulenboek en het stamboek en in twee registers, register A en register B. Elk veulen dat bij het KWPN aangeboden wordt voor registratie en dat reglementair kan worden geregistreerd, krijgt bij registratie een fokrichting toegekend. Binnen de fokrichting wordt het veulen in het veulenboek, register A of register B geregistreerd.

De fokrichting van de vader is in principe bepalend voor de fokrichting waarin de nakomeling ingedeeld wordt. De fokrichting tuigpaarden en de fokrichting Gelders paard nemen hierbij, ten opzichte van de fokrichting dressuurpaard en springpaard, een bijzondere positie in. Traditioneel wordt binnen deze fokrichtingen een aantal eisen ten aanzien van de bloedvoering gehanteerd.

Registratieschema en stamboekopname
Uit het registratieschema (actuele versie te vinden onder reglementen) kan worden opgemaakt in welk boek of register het veulen geregistreerd zal worden. Om de gezondheid binnen de KWPN-fokkerij te waarborgen moeten Register A-paarden op latere leeftijd zelf aan aanvullende eisen voldoen om voor bepaalde predicaten in aanmerking te komen, tenzij de vader aantoonbaar heeft voldaan aan deze criteria. Veulens van overige hengsten komen in het Register B. Paarden die zijn geregistreerd in Register B zijn uitgesloten van deelname aan keuringen, maar kunnen wel deelnemen aan de Blom Cup en de Pavo Cup. Met toestemming van het Algemeen Bestuur kan een Register B-hengst deelnemen aan de hengstenkeuring. En dan is er nog het stamboek: hierin worden paarden geregistreerd vanaf driejarige leeftijd mits het paard zelf voldoet aan de normen voor exterieur en als veulen was geregistreerd in het veulenboek of in Register A.

Het boek of register waarin een paard is geregistreerd, heeft gevolgen voor een eventueel keuringstraject. Paarden die zijn geregistreerd in het veulenboek of in het Register A kunnen zonder nadere voorwaarden worden aangeboden voor stamboekopname. Voorheen was opname in het stamboek en (eventueel) deelnemen aan de Centrale Keuring echter voor Register A-paarden pas mogelijk indien aan de nadere CRA-voorwaarden (Cornage, Röntgen, Aanleg) die voor stamboekopname zijn vereist was voldaan. Om zeer goede merries met een Register A-papier ook kansen te geven op de Centrale Keuringen en de Nationale Merriekeuring, zijn in januari 2018 de reglementen verruimd door het moment waarop aan aanvullende eisen moet worden voldaan te verplaatsen. Sindsdien mogen Register A-veulens het hele keuringstraject doorlopen inclusief de Nationale Veulenkeuring. Register A-merries kunnen in het stamboek worden opgenomen en ook het sterpredicaat behalen. Als ze qua exterieur en beweging/springen voldoen kunnen ze na de stamboekkeuring deelnemen aan de Centrale Keuring en ook aan de Nationale Merriekeuring. Om definitief keur te worden moeten ze naast de eisen voor aanleg (IBOP, EPTM of sportpredicaat) wel aan de aanvullende eisen voldoen (PROK of D-OC-predicaat). De aanvullende eis voor cornage voor merries is komen te vervallen.

Lees hier het gehele artikel over de verruiming van het registratieschema. 

Lees in het registratieschema af of uw veulen in het veulenboek of in het Register A of Register B wordt geregistreerd.

Video

Uitleg verruiming registratieschema (februari 2018)

LOADING

KWPN-erkende stamboeken

De lijst van erkende stamboeken is per 1 januari 2018 uitgebreid naar alle warmbloedpaardenstamboeken die lid zijn van de WBFSH, met uitzondering van: Asociación Nacional De Criadores De Caballos de Pura Raza Española (ANCCE), Associação Brasileira De Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano (ABPSL), Associacão Portuguesa De Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano (APSL) en het Koninklijk Friesch Paarden Stamboek (KFPS). 


KWPN-erkende stamboeken Tuigpaard

Voor de fokrichting Tuigpaard kunnen stamboeken worden erkend die een fokdoel hebben die in sterke mate overeenkomt met het fokdoel Tuigpaard van het KWPN en die in het kader van bloedspreiding een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de KWPN fokkerij. Erkend zijn:

  • Nederlands Hackney Stamboek (grote maat)
  • Hackney Horse Society – Engeland (grote maat)
  • American Saddlebred Horse Association – Verenigde Staten

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot KWPN.tv
  • Gratis advertenties plaatsen op KWPN Horses for Sale
Word nu lid
€22,- per jaar

JongKWPN lidmaatschap

  • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar?
  • Ben jij geïnteresseerd in fokkerij en sport? 

Dan is JongKWPN vast en zeker iets voor jou! JongKWPN biedt een gevarieerd programma. 

Word nu lid

Official Partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid