Rijpaard (springen en dressuur)


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Vraag maar raak!

Antwoorden veulenregistratie

Antwoorden veulenregistratie

 1. Waarom is er geen afstammelingen rapportage van erkende hengsten?

Sommige hengsten, die zich al bewezen hebben als een vererver van Grand Prix-paarden of zelf langdurig op het allerhoogste niveau succesvol hebben gepresteerd, kunnen op advies van de hengstenkeuringscommissie worden erkend voor de KWPN-fokkerij. Deze hengsten hebben met regelmaat al oudere nakomelingen waarover informatie bekend is vanuit keuringen, aanlegtesten en/of de sport. De gegevens van de nakomelingen die we al gescoord hebben tijdens keuringen en alle overige informatie uit de pedigree die bij ons bekend is wordt meegenomen in de fokwaarden van de hengst.  Hierdoor hebben de erkende hengsten wel een genetisch profiel en kan dit door de fokker gebruikt worden voor de hengstenkeuze.

 1. Als je een hengst kiest wie bijvoorbeeld goed gekeurd is door het Oldenburg en de merrie is wel KWPN. Kan je dan het veulen wel gewoon bij het KWPN inschrijven?

Veulens van hengsten die zijn goedgekeurd bij een KWPN-erkend stamboek, die in de ‘sport top 250’ staan van de WBFSH of een plaatsing hebben van 10 t/m 100 op de ‘Sire Ranking’ van de WBFSH komen in Register A. Van deze hengsten is (vaak) niet bekend of ze (volledig) voldoen aan de KWPN-normen voor exterieur, gezondheid (cornage, osteochondrose, straalbeen/spat) en de eigen prestatie-aanleg. Om de gezondheid binnen de KWPN-fokkerij te waarborgen moeten Register A-paarden op latere leeftijd zelf aan aanvullende eisen voldoen om voor bepaalde predicaten in aanmerking te komen, tenzij de vader aantoonbaar heeft voldaan aan deze criteria. Om zeer goede merries met een register A-papier ook kansen te geven op de Centrale Keuringen en de Nationale Merriekeuring, zijn recent diverse reglementen verruimd. Paarden die zijn geregistreerd in het Register A kunnen vanaf 1 januari 2018, net zoals paarden die zijn geregistreerd in het veulenboek, zonder nadere voorwaarden worden aangeboden voor stamboekopname. Voorheen was opname in het stamboek en (eventueel) deelnemen aan de Centrale Keuring echter voor deze paarden pas mogelijk indien aan de nadere CRA-voorwaarden (Cornage, Röntgen, Aanleg) die voor stamboekopname zijn vereist was voldaan. Om zeer goede merries met een Register A-papier ook kansen te geven op de Centrale Keuringen en de Nationale Merriekeuring, was de wens van de Fokkerijraad om de reglementen te verruimen door het moment waarop aan aanvullende eisen moet worden voldaan te verplaatsen. Voortaan mogen Register A-veulens het hele keuringstraject doorlopen inclusief de Nationale Veulenkeuring. Register A-merries kunnen vanaf nu in het stamboek worden opgenomen en ook het sterpredicaat behalen. Als ze qua exterieur en beweging/springen voldoen kunnen ze na de stamboekkeuring deelnemen aan de Centrale Keuring en ook aan de Nationale Merriekeuring. Om definitief keur te worden moeten ze naast de eisen voor aanleg (IBOP, EPTM of sportpredicaat) wel aan de aanvullende eisen voldoen (PROK of D-OC-predicaat + straalbeen/spat). De aanvullende eis voor cornage voor merries is komen te vervallen. Alle mogelijkheden kunt u vinden op https://www.kwpn.nl/over-kwpn/lidmaatschap/reglementen).

 1. Veulenregistratie van een buitenlandse hengst. Ik heb geen dekbewijs ontvangen van de (Nederlandse hengstenhouder) kan ik het veulen wel KWPN laten registreren?

Het veulen kan sowieso geregistreerd worden via MijnKWPN. Als wij de aanmelding ontvangen, zullen we contact op nemen met de hengstenhouder voor een akkoord van de dekking. Hengstenhouders in Nederland geven online de dekkingen aan het KWPN door. Mocht de dekking nog niet zichtbaar zijn via MijnKWPN, dan kunnen wij voor u de dekking opvragen bij de hengstenhouder.

Als u ons de factuur van de dekking weerlegt voldoet dit document ook als dekbewijs aangezien hier de gegevens van de merrie, de hengst en de dekdatum opstaat en omdat het vanuit de hengstenhouder opgestuurd is.

 1. Mag je ook cijfers gebruiken in de naam?

De namen van paarden die als veulen bij het KWPN geregistreerd worden, dienen te beginnen met een per geboortejaar door het Algemeen Bestuur vastgestelde letter en bevatten een maximum aantal letterposities van 20, inclusief eventueel voorvoegsel en achtervoegsel. Dit jaar dient de naam met de letter R te beginnen. Het is mogelijk om cijfers te gebruiken in de naam.

 1. Kan je in je KWPN account ook een naamswijziging doorgeven?

Het is niet mogelijk om via MijnKWPN een naamswijziging door te voeren bij een paard. Indien er nog geen paspoort is afgegeven voor het veulen, kunnen wij de naam kosteloos voor u aanpassen. Graag ontvangen wij hiervoor een e-mail of u kunt de nieuwe naam doorgeven aan de paspoortconsulent als hij bij u het veulen komt chippen.

Een naamswijziging van een ouder paard kunt u aanvragen door het paardenpaspoort en het registratiebewijs in te sturen naar het KWPN-kantoor met de vermelding van de nieuwe naam. De beginletter moet hetzelfde blijven en het paard mag (nog) geen nakomelingen geregistreerd hebben bij het KWPN. Mocht u niet zeker weten of de wijziging doorgevoerd kan worden, dan kunt u uw verzoek ook voorleggen aan de collega’s van de informatiedesk via info@kwpn.nl

 1. Hoe oud moet het veulen zijn voor de veulenkeuring?

Veulens moeten ten tijde van de keuring minimaal één maand oud zijn.

 1. Hoe registreer je een veulen op naam van twee fokkers?

Voor het toevoegen van een mede-fokker ontvangen wij graag een schriftelijk akkoord van de huidige fokker. Dit is mogelijk per e-mail of brief. Bij het registeren van het veulen via MijnKWPN is het mogelijk om een mede-geregistreerde toe te voegen. Mocht het gaan om een Jong KWPN mede-fokker, dan ontvangen wij graag het ingevulde formulier van JongKWPN per e-mail of per post.

 1. Maakt het uit als een hengst alleen bij Duitse stamboeken is goedgekeurd?

Het KWPN is een open stamboek en daarmee is het in bijna alle gevallen mogelijk om een veulen bij ons te registreren. Als de hengst is goedgekeurd bij een WBFSH-erkend stamboek en de merrie is KWPN-geregistreerd, dan kan het veulen bij het KWPN worden geregistreerd in het Register A. Alle mogelijkheden voor de registraties van veulens bij het KWPN staan weergegeven in het registratieschema op onze website (https://www.kwpn.nl/over-kwpn/lidmaatschap/reglementen).

 1. Is de veulenregistratie van een KWPN merrie x Gelderse hengst anders?

De combinatie van een KWPN merrie en een KWPN goedgekeurde hengst (fokrichting Gelders Paard) gaat op dezelfde wijze als andere veulenregistraties. Ook hierbij verwijzen wij naar het registratiereglement op onze website (https://www.kwpn.nl/over-kwpn/lidmaatschap/reglementen). Bij de combinatie van een KWPN-merrie in de fokrichting Rijpaard of Tuigpaard kan de fokker zelf de keuze maken of het veulen in de fokrichting van de moeder of van de vader komt te staan. Als de merrie ook fokrichting Gelders Paard heeft komt de nakomeling automatisch in de fokrichting Gelders Paard te staan.

 1. Wat gebeurd er met een veulen van een hengst die niet KWPN is gekeurd?

Als de hengst gekeurd is bij een KWPN-erkend stamboek, in de ‘sport top 250’ staat van de WBFSH of een plaatsing heeft van 10 t/m 100 op de ‘Sire Ranking’ van de WBFSH komt het veulen in het Register A. Veulens van overige hengsten komen in het Register B. Paarden die zijn geregistreerd in Register B zijn uitgesloten van deelname aan keuringen, maar kunnen wel deelnemen aan de Blom Cup en de Pavo Cup. Meer informatie vindt u via onderstaande link: https://www.kwpn.nl/over-kwpn/diensten/veulenregistratie/registratieschema

 1. Hoe lang duurt het voordat er een schetser langskomt?

De paspoortconsulent neemt na de registratie van uw veulen telefonisch of per e-mail contact met u op om een afspraak te maken voor het schetsen en chippen. Omdat het vanuit de regelgeving is vastgesteld dat een veulen pas vanaf zes weken gechipt mag worden komt de paspoortconsulent het veulen tussen de leeftijd van zes weken en zes maanden schetsen en chippen. In ieder geval moet uw veulen geïdentificeerd zijn voor de leeftijd van zes maanden. Daarna is identificatie van het veulen nog wel mogelijk, maar wordt er een paspoort met beperkingen verstrekt. Natuurlijk kunt u ook zelf telefonisch contact opnemen met uw paspoortconsulent voor het maken van een afspraak. Wie uw paspoortconsulent is, vindt u in de bevestigingsmail van de veulenregistratie. 

Speen in geen geval het veulen van de merrie voordat het veulen is geschetst en gechipt door uw paspoortconsulent. Van gespeende veulens moet de identiteit worden vastgesteld via DNA-onderzoek van beide ouders. De kosten voor DNA-onderzoek van de moeder komen voor rekening van de geregistreerde.

Hoe werkt het schetsen en chippen?
Bij het schetsen worden alle aftekeningen van uw veulen opgenomen. Deze aftekeningen worden op het registratiebewijs en in het paardenpaspoort vermeld. Het chippen van uw veulen is wettelijk verplicht. Er wordt daarbij een transponder in de hals van uw veulen geïmplanteerd. Op het registratiebewijs en in het paardenpaspoort wordt het nummer van de transponder vermeld, zodat duidelijk is dat paard en documenten bij elkaar horen. Het paard is daarmee volgens de wetgeving geregistreerd. Controleer na ontvangst van de documenten altijd of de gegevens correct zijn genoteerd.

Let op: Schetsen en chippen door een KWPN paspoortconsulent is alleen mogelijk wanneer het veulen gestald staat in Nederland. In België is het mogelijk om dit te laten doen op de veulenkeuring.

Lidmaatschap KWPN

 • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
 • Onbeperkt toegang tot KWPN.tv
 • Gratis advertenties plaatsen op KWPN Horses for Sale
Word nu lid
€22,- per jaar

JongKWPN lidmaatschap

 • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar?
 • Ben jij geïnteresseerd in fokkerij en sport? 

Dan is JongKWPN vast en zeker iets voor jou! JongKWPN biedt een gevarieerd programma. 

Word nu lid

Official Partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid