Rijpaard (springen en dressuur)


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Aanlegtesten

Er zijn twee soorten aanlegtesten: de IBOP voor alle fokrichtingen en de EPTM voor spring-, dressuur en Gelderse paarden.

EPTM

De EPTM (Eigen Prestatie Toets Merries) wordt kortweg de merrietest genoemd en is bedoeld om inzicht te krijgen in de natuurlijke aanleg van een merrie voor de dressuur- of springsport. De EPTM-test is inclusief het zadelmak maken van de merrie en duurt zeven weken. De training en de dagelijkse verzorging zijn in handen van professionele trainingsleiders die daarbij geholpen worden door een groep ruiters en verzorgers. De merries die deelnemen aan één van de EPTM-testen worden bij aankomst bekeken door de jury en klinisch onderzocht om te kijken of ze gezond zijn, testbaar zijn en geen gevaar vormen voor andere paarden (op het gebied van gezondheid).

Kijk in de agenda voor de startlijsten van de (tussen)beoordeling en examens die op vrijdagen plaatsvinden.

Onderstaande video over de EPTM-test in Ermelo is gemaakt door stagiaire Daphne van Weele.

Deelname

U kunt uw merrie aanmelden voor de EPTM in de agenda.

Voor de EPTM-test moeten de merries een minimale leeftijd hebben van 35 maanden. De EPTM-testen worden meerdere keren per jaar gehouden op het KWPN-centrum in Ermelo. Voor deelname aan de EPTM-testen is het van belang dat u op de hoogte bent van alle richtlijnen en regels omtrent de aanlegtest. Deze informatie is te vinden op de pagina reglementen (Selectiereglement merries & Merriekeuringsbesluit). Deze documenten staan onder de kop Selectiebeleid per fokrichting. Lees deze informatie van te voren zorgvuldig door.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de EPTM? Dan kunt u contact opnemen met Angelique van Nieuwenhuizen via info@kwpn.nl of 0341-255 544.

Deelnemende paarden EPTM-test 29 mei t/m 12 juli

Reglementen (selectiebeleid)

Tarieven

In onze tarievenlijst vindt u de kosten voor deelname aan de verschillende soorten EPTM-testen.

Voor nieuwe aanmeldingen voor de EPTM worden vanaf heden reserveringskosten a €100,- (incl. btw) in rekening gebracht. Deze reserveringskosten worden na aanmelding afgeschreven van uw rekening. De kosten voor deelname worden twee weken voorafgaand aan de start van de EPTM afgeschreven. De reserveringskosten worden in mindering gebracht op de kosten voor deelname aan de EPTM. Bij afmelding betaalt u wel de reserveringkosten maar geen deelnamekosten. Alleen indien u een dierenartsverklaring kan overleggen vervallen ook de reserveringskosten.

Tarievenlijst

Vaccinaties

Paarden (hengsten, merries en ruinen) die deelnemen aan een aanlegtest, verrichtingsonderzoek of langer dan 7 dagen verblijven op het KWPN-centrum dienen op een juiste wijze te zijn gevaccineerd tegen influenza en rhinopneumonie. Een influenzavaccinatie bestaat uit een basisenting en herhalingsentingen. De basisenting omvat twee entingen met tussen de eerste en tweede enting minimaal 21 en maximaal 92 dagen. Herhalingsentingen dienen binnen een jaar na de voorgaande enting te worden verricht. Een rhinopneumonievaccinatie bestaat uit een basisenting en een herhalingsenting. De basisenting omvat twee entingen met tussen de eerste en tweede enting een tijdsperiode van minimaal vier weken en maximaal tien weken. Herhalingsentingen dienen binnen een jaar na de voorgaande enting te worden verricht. Deelname aan een aanlegtest, verrichtingsonderzoek of verblijf langer dan 7 dagen op het KWPN-centrum is slechts toegestaan indien de laatste influenza en rhinopneumonie-enting niet minder dan twee weken voor aanvang van de aanlegtest, verrichtingsonderzoek of verblijf op het KWPN-centrum heeft plaatsgevonden.

​Trainingsopbouw

De training voor de dressuurpaarden is gericht op het tonen van de basisgangen, de training voor de springpaarden op het springen van een aantal hindernissen. Voor beiden op een dusdanige manier dat de jury een goed beeld kan vormen van de aanleg. De trainingsleider stemt het trainingsprogramma zorgvuldig af op het niveau van de paarden. Tijdens de testen wordt vijf dagen in de week getraind. In het weekend is er een rustdag. In het begin bestaat de training uit stappen, draven en galopperen linksom en rechtsom. De springpaarden worden na één of twee weken bekend gemaakt met de hindernissen, ook dit wordt voorzichtig opgebouwd. Een balkje draven, daarna een kruisje gevolgd door een steilsprong en een oxer.

Beoordeling

Bij een EPTM-test komen de merries vijf keer voor de jury- waarbij de eerste beoordeling er alleen een is om de testbaarheid te beoordelen. Tijdens de laatste beoordeling wordt de eindscore bepaald, de tussentijdse beoordelingen worden hierin uiteraard meegewogen.

Nadat de jury de paarden bij het aanleveren voor de EPTM-test onder het zadel heeft gezien en bekeken heeft of ze testbaar zijn, komt de jury aan het einde van de tweede week terug voor de eerste echte beoordeling. Hierbij worden de merries beoordeeld op hun basisgangen onder het zadel en op het vrij bewegen en eventueel het vrijspringen. Bij de daaropvolgende beoordelingen bekijkt de jury de paarden alleen nog onder het zadel. Naast de twee vaste juryleden maakt ook de trainingsleider deel uit van het beoordelingsteam. Zijn ervaring met de ontwikkeling van het paard tijdens de training wordt meegenomen in de uiteindelijke beoordeling. In de laatste drie weken zijn er in totaal drie beoordelingsdagen. Zo kunnen eigenaren de progressie van hun merrie zien. Na de derde beoordeling is er de mogelijkheid om de vorderingen van het paard met de jury te bespreken.

In totaal kunnen er maximaal 100 punten worden behaald, bij 75 punten is een merrie geslaagd en krijgt zij het predicaat EPTM-dressuur of –springen.

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot KWPN.tv
  • Gratis advertenties plaatsen op KWPN Horses for Sale
Word nu lid
€22,- per jaar

JongKWPN lidmaatschap

  • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar?
  • Ben jij geïnteresseerd in fokkerij en sport? 

Dan is JongKWPN vast en zeker iets voor jou! JongKWPN biedt een gevarieerd programma. 

Word nu lid

Official Partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid