Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Aanlegtesten

Er zijn twee soorten aanlegtesten: de IBOP voor alle fokrichtingen en de EPTM voor spring-, dressuur en Gelderse paarden.

Stamboekopname via aanlegtest

Een KWPN-geregistreerde merrie die nog niet op de keuring is geweest, kan gelijk na afloop van de IBOP of EPTM worden aangeboden voor stamboekopname en bij voldoende score (m.u.v. tuigpaarden) ook ster worden verklaard. Ook eerder in het stamboek opgenomen merries kunnen tijdens deze stamboekkeuring, na afloop van hun IBOP of EPTM, worden aangeboden voor een hoger predicaat.

Haalt een in het stamboek opgenomen rijpaard- of Gelderse merrie al 70 punten voor exterieur, maar voor het vrijspringen/vrijbewegen niet de benodigde 75 punten (voor Gelderse paarden 70 punten), dan wordt deze merrie na het slagen voor haar IBOP automatisch ster. Een merrie die voorlopig keur is, wordt na het succesvol afleggen van de IBOP definitief keur.

Tuigpaardmerries kunnen alleen op de Centrale Keuring in aanmerking komen voor het predicaat ster. Stermerries worden na het succesvol afleggen van de IBOP definitief keur.

€ 59,50 per jaar

Lidmaatschap KWPN Database

  • Betrouwbaar, compleet & overzichtelijk
  • Predicaten, prestaties, moederlijnen en nakomelingen
  • Van KWPN-goedgekeurde en -erkende hengsten ook: verrichtingscijfers en -rapportages en fokregistraties
Abonneer nu
€ 119,50 per jaar

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot de Database en KWPN.tv
  • Deelname aan alle activiteiten
  • Registreer uw fokproduct
  • Bied uw paard of veulen aan op KWPN Marktplaats
Word nu lid

Official Partners