Rijpaard (springen en dressuur)


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Aanlegtesten

Er zijn twee soorten aanlegtesten: de IBOP voor alle fokrichtingen en de EPTM voor spring-, dressuur en Gelderse paarden.

IBOP

Individueel Bruikbaarheid Onderzoek Paarden

De IBOP is een ééndaagse test, waarbij uw merrie door een eigen ruiter/menner wordt voorgesteld. Vanaf een leeftijd van 32 maanden kan een merrie deelnemen aan de IBOP. Bijna alle KWPN-regio’s organiseren IBOP-proeven voor spring- en dressuurpaarden. De IBOP voor Gelderse paarden wordt één keer per jaar in november gehouden. De IBOP voor tuigpaarden vindt plaats in het voor- én in het najaar.

In onze tarievenlijst vindt u de kosten voor deelname aan de IBOP en eventuele stamboekopname na afloop.

Deelname

Deelnemers moeten zich ter plaatse melden bij het secretariaat om het hoofdstelnummer in ontvangst te nemen. Als het paard tevens wordt aangeboden voor stamboekopname dient het registratiebewijs daar ingeleverd te worden. Voor deelname aan de IBOP is het van belang dat u op de hoogte bent van alle richtlijnen en regels omtrent de aanlegtest. In de reglementen vindt u alle benodigde informatie (onder Selectiebeleid per fokrichting). Lees deze informatie van te voren zorgvuldig door.

Reglementen

IBOP dressuurpaarden

Dressuurpaarden worden tijdens deze IBOP-proef gevraagd een individuele dressuurproef te rijden, gevolgd door een presentatie onder het zadel in een groep van twee tot vier combinaties. Hierin worden op aanwijzing van de jury de basisgangen getoond en ook worden een aantal tempowisselingen gevraagd. Voor vierjarigen wordt ook het wijken voor de kuit gevraagd en vijfjarige en oudere paarden moeten het schouderbinnenwaarts tonen. Er wordt gereden in een baan van 20 / 60 meter.

In totaal kunnen er maximaal 100 punten worden behaald, bij 75 punten of meer is een merrie geslaagd.

De IBOP-proef:

 • A-F-B-M-C binnenkomen in arbeidsdraf op de linkerhand;
 • H-X-F van hand veranderen;
 • Bij A slangevolte met 3 bogen;
 • Tussen F en A overgang arbeidsstap;
 • K-X-M van hand veranderen in middenstap;
 • Tussen C en H arbeidsdraf;
 • Bij E grote volte éénmaal rond; voor E galop aanspringen en bij E hoefslag volgen in arbeidsgalop;
 • Bij B grote volte, op de volte enkele galopsprongen verruimen;
 • Tussen C en H arbeidsdraf;
 • F-X-H van hand veranderen in middendraf;
 • Bij B grote volte éénmaal rond, daarbij het paard de hals laten strekken;
 • Bij F overgang stap;
 • Bij K overgang arbeidsdraf;
 • Bij E grote volte éénmaal rond, voor E galop aanspringen en bij E hoefslag volgen in arbeidsgalop;
 • Bij B grote volte, op de volte enkele galopsprongen verruimen;
 • Tussen F en A arbeidsdraf;
 • K-X-M van hand veranderen in middendraf;
 • Tussen K en A in arbeidsstap overgaan;
 • Bij A afwenden tussen X en G halthouden en groeten
IBOP-proef (PDF)

IBOP springpaarden

Springpaarden worden tijdens de IBOP-proef onder het zadel gevraagd de basisgangen te tonen en een aantal hindernissen te springen. Bij deze groepsgewijze keuring zijn de merries met twee tot vier leeftijdgenoten in een baan van minimaal 20 bij 50 meter. Tijdens de groepsgewijze beoordeling geeft de keuringscommissie aanwijzingen en keurt de paarden zowel op de linker- als de rechterhand als volgt:
• stap: arbeidsstap, vrije stap aan de lange teugel
• draf (arbeidsdraf en middendraf)
• galop en tempowisselingen in galop
• uit draf een drafbalk en kruisje
• uit draf een lijntje met drafbalk, kruisje (steilsprong), oxer op 1 galopsprong, gevolgd door oxer op drie galopsprongen
• uit galop een kruisje of steilsprong en een oplopende oxer

Voor driejarigen zijn de hindernissen 80 tot 90 cm hoog, voor vierjarigen 90 tot 100 cm en voor vijfjarigen 100 tot 110 cm. Is de merrie ouder dan vijf jaar, dan bepaalt de jury, afhankelijk van het africhtingniveau van de merrie, of nog hoger dan 110 cm gesprongen moet worden.

In totaal kunnen er maximaal 100 punten worden behaald, bij 75 punten of meer is een merrie geslaagd.

Parcoursschets

IBOP tuigpaarden

Tuigpaarden worden tijdens een IBOP-proef gevraagd om in het tuig een individuele dressuurproef te rijden. Hierbij moeten de basisgangen worden getoond en een aantal tempowisselingen worden gereden. De kenmerken stap, draf, wendbaarheid en gehoorzaamheid worden beoordeeld. Als in de dressuurproef gemiddeld een 6 is behaald, komen de merries met zijn tweeën tegelijk in de baan voor de showproef. Dan wordt er beoordeeld op de kenmerken: front, houding, zweefmoment, actie van het voorbeen, gebruik van het achterbeen, looplust en het algehele beeld als tuigpaard. Hiervan tellen de cijfers voor front, actie van het voorbeen en gebruik van het achterbeen dubbel mee. In totaal kunnen er maximaal 100 punten worden behaald, bij 75 punten is een merrie geslaagd.

Met betrekking tot de IBOP Tuigpaard is er in 2023 met een pilot gewerkt met een aangepaste proef, waarbij zowel de dressuur- als showproef individueel én aaneensluitend is verreden. Dit is goed bevallen, waardoor besloten is dat ook komend seizoen de paarden individueel te beoordelen. Er wordt gestart met een dressuurgedeelte die gemiddeld voldoende moet zijn, om de showproef te kunnen rijden. Dit geldt voor zowel de reguliere als de alternatieve IBOP.

Bekijk hier de IBOP-proef tuigpaard

IBOP Gelderse paarden

Gelderse paarden kunnen een IBOP onder het zadel of aangespannen afleggen. Als wordt gekozen om de Gelderse merrie onder het zadel deel te laten nemen, dan moet zij een dressuurproef laten zien en een aantal hindernissen springen. Wordt de merrie voorgesteld in de aangespannen proef, dan wordt zowel een menproef als een vaardigheidsproef gevraagd. De vaardigheidsproef is een parcours met zeven verplichte doorgangen, waarvan het parcours tweemaal achtereenvolgens uitgevoerd dient te worden.

In de rijproef beoordeelt de jury de merrie op haar gangen: stap, draf en galop, houding en geschiktheid. Verder krijgt de merrie cijfers voor haar techniek, voorzichtigheid en instelling, rijdbaarheid/bewerkbaarheid en geschiktheid. In totaal kunnen er maximaal 100 punten worden behaald, bij 75 punten is een merrie geslaagd.
In de aangespannen proef wordt de merrie beoordeeld op stap, draf, galop, houding, werkwilligheid, wendbaarheid en aanleg als aangespannen paard. De cijfers voor stap, draf en aanleg tellen dubbel mee. In totaal kunnen er maximaal 100 punten worden behaald, bij 75 punten is een merrie geslaagd.

Wanneer de merrie bij het KWPN is geregistreerd, dan krijgt zij het predicaat IBOP.

Factsheet voorwaarden IBOP Gelders paard 2024

Lidmaatschap KWPN

 • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
 • Onbeperkt toegang tot KWPN.tv
 • Gratis advertenties plaatsen op KWPN Horses for Sale
Word nu lid
€22,- per jaar

JongKWPN lidmaatschap

 • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar?
 • Ben jij geïnteresseerd in fokkerij en sport? 

Dan is JongKWPN vast en zeker iets voor jou! JongKWPN biedt een gevarieerd programma. 

Word nu lid

Official Partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid