Rijpaard


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

In verband met het coronavirus heeft de overheid alle bijeenkomsten en evenementen tot 1 juni verboden, ook als het gaat om bijeenkomsten met minder dan honderd personen. Dit geeft onzekerheid over de doorgang van het komende keuringsseizoen. Eigenaren en trainingsstallen stellen ons regelmatig de vraag: ‘gaat het keuringsseizoen voor de merries en de veulens komende zomer wel door?’. Het Algemeen Bestuur wil alle geregistreerden meer zekerheid geven en heeft zich derhalve over de keuringskalender beraad. Uitgangspunt hierbij was dat alle merries die daarvoor worden aangeboden deel kunnen nemen aan een stamboekopname, het zij in aangepaste vorm. De stamboekopname biedt de fokkers en geregistreerden veel informatie over het betreffende paard, en deze kennis willen wij onze leden ook in deze bijzondere tijden kunnen bieden.

Om iedereen de tijd te geven om de paarden goed voor te bereiden op de stamboekopname, is door het Algemeen Bestuur besloten de keuringen in de maand juni te laten vervallen en alle stamboekkeuringen voor de rijpaarden in juli te laten plaatsvinden. Dit betekent dat keuringen die reeds in de maand juni stonden gepland, verschoven worden naar juli. Vooralsnog blijven de data van de KWPN Kampioenschappen ongewijzigd (18 t/m 22 augustus a.s.). Volgens onderstaande werkwijze is het mogelijk om voor alle fokrichtingen en competities de afvaardiging naar de KWPN Kampioenschappen plaats te laten vinden.  

Rijpaarden 
Alle stamboekkeuringen worden georganiseerd in juli. De Centrale Keuringen komen te vervallen. De graadverhogingen die normaliter op de Centrale Keuringen plaatsvinden ((voorlopig) keur) kunnen nu bij het voldoen aan de daarvoor geldende eisen op de stamboekkeuring worden behaald. Op de stamboekkeuring worden de meest complete paarden geselecteerd voor rechtstreekse afvaardiging naar de Nationale Merriekeuring. Het streven is om diverse veulenkeuringen te organiseren voor afvaardiging naar de Nationale Veulenkeuring. Tevens wordt er gekeken naar het centraliseren van stamboekkeuringen in diverse grotere regio’s. De voorselecties voor de Pavo Cup blijven ongewijzigd. De data worden z.s.m. gecommuniceerd, maar zullen allemaal in juli plaatsvinden.

Gelderse paarden 
De Dag van het Gelders Paard inclusief stamboekkeuring en veulenkeuring staat reeds in juli gepland, en blijft derhalve ongewijzigd. 

Tuigpaarden 
Voor tuigpaardmerries geldt dat zij het sterpredicaat kunnen behalen op de Centrale Keuring. Voor de Regio`s Oost, Zuid en West geldt dat per regio één gecombineerde stamboekkeuring en Centrale Keuring wordt georganiseerd in juli. De keuringen in de Regio Noord staan reeds gepland in juli, en blijven derhalve ongewijzigd.

De diverse KWPN Regio’s buigen zich komende tijd over de aangepaste keuringsplanning. Voor alle keuringen geldt dat de definitieve doorgang onder voorbehoud is van eventuele maatregelen van de overheid. Voorafgaand aan de keuringen kunnen er richtlijnen gecommuniceerd worden om zo min mogelijk paarden en begeleiders tegelijkertijd op het terrein toe te laten, en te allen tijde geldt de regel dat men minimaal 1.5 meter afstand van elkaar dient te houden.

Bekijk hier alle berichtgeving over het coronavirus in relatie tot de KWPN-evenementen

 

€ 59,50 per jaar

Lidmaatschap KWPN Database

  • Betrouwbaar, compleet & overzichtelijk
  • Predicaten, prestaties, moederlijnen en nakomelingen
  • Van KWPN-goedgekeurde en -erkende hengsten ook: verrichtingscijfers en -rapportages en fokregistraties
Abonneer nu
Nu € 59,75

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot de Database en KWPN.tv
  • Deelname aan alle activiteiten
  • Registreer uw fokproduct
  • Bied uw paard of veulen aan op KWPN Marktplaats
Word nu lid

Official Partners