Rijpaard (springen en dressuur)


Tuigpaard

Gelders paard


Jong KWPNToepassen

Verrichtingsonderzoek voorjaar 2017

Eerste bezichtiging oudere spring- en dressuurhengsten

Tijdens de Van Santvoort Makelaars Cup of de Pavo Cup in Ermelo kunnen ook oudere spring en dressuurhengsten voor goedkeuring worden aangeboden. Dit betreft hengsten van vier t/m zeven jaar. De selectie van deze leeftijdscategorieën vindt plaats tijdens de jongepaardenkampioenschappen.

Dressuurhengsten
De dressuurhengsten worden in plaats van het vrijbewegen beoordeeld onder het zadel. Daar wordt gekeken hoe de houding, het lichaamsgebruik en de bewegingen van de hengst zijn alsmede de rijdbaarheid en instelling. De vier-, vijf- en zesjarigen worden tussen hun leeftijdsgenoten beoordeeld in de Pavo Cup. Zevenjarigen nemen niet deel aan de Pavo Cup, zij tonen de oefeningen die behoren bij de kür op ZZ-licht niveau.

Springhengsten
Vier t/m zevenjarige springhengsten worden in plaats van het vrijspringen beoordeeld op het springen onder het zadel. Daar wordt gekeken hoe de basisgangen zijn en wordt de springaanleg en het gaan in het parcours beoordeeld. Uiteraard wordt hierbij ook de rijdbaarheid en instelling meegewogen. De hoogte van de hindernissen is gerelateerd aan de leeftijd van de hengst.

Springhengsten
Op de eerste dag dat de hengsten in actie komen in de leeftijdsgerelateerde rubriek, wordt begonnen met een beoordeling van het exterieur en de stap en draf op de harde bodem. De hengstenkeuringscommissie kan dan een eerste indruk opdoen wat betreft model en correctheid van het fundament.

Deelname

Deelname aan de Van Santvoort Makelaars Cup c.q. Pavo Cup is open voor hengsten die zijn geregistreerd in het veulenboek, het register A, het register B of het stamboek van het KWPN, het KWPN-NA of het NRPS grote maat. Hengsten die in een van deze boeken zijn geregistreerd kunnen dus deelnemen aan het kampioenschap. In de praktijk kan het echter gebeuren dat een hengst die aan deze registratie-eis voldoet zich selecteert voor de volgende ronde terwijl de hengstenkeuringscommissie de hengst niet aanwijst voor de volgende ronde voor wat betreft de hengstenselectie. Anderzijds kan het ook zijn dat een correct gebouwde- en foktechnisch interessante hengst die op de eerste dag een fout teveel maakte om zich te kwalificeren voor de volgende ronde van het kampioenschap toch door de hengstenkeuringscommissie hiervoor wordt aangewezen. In het laatste geval echter wel hors concours. Ook hengsten die geregistreerd zijn in het hoofdboek van een KWPN-erkend stamboek of een EU-erkend stamboek met overeenkomstig fokdoel en/of discipline komen voor de hengstenselectie in aanmerking. Hengsten die niet passen bij bovenstaande registratiemogelijkheden maar wel passen binnen de discipline springen of dressuur kunnen middels besluit van het Algemeen Bestuur ook deelnemen aan de hengstenselectie. Laatstgenoemde hengsten kunnen deelnemen, onder dezelfde condities met dien verstande dat zij altijd hors concours deelnemen, dus uitsluitend in het kader van de hengstenselectie.

Aanmelding

Eigenaren die hun oudere hengst in aanmerking willen laten komen voor goedkeuring bij het KWPN, moeten deze aanmelden voor de eerste bezichtiging oudere hengsten tijdens de KWPN Kampioenschappen.

De startlijsten van de Pavo Cup en de Van Santvoort Makelaars Cup worden zo ingevuld dat alle voor de hengstenselectie opgegeven hengsten bij elkaar worden voorgesteld. Wijzigingen op de startlijst in dezelfde rubriek zijn dan ook niet mogelijk. Weet de hengst tijdens het eerste wedstrijdonderdeel de hengstenkeuringscommissie voldoende te overtuigen, en de hengst is ook foktechnisch interessant genoeg, dan mag de hengst deelnemen aan de volgende rubriek. In de afweging of de hengst startgerechtigd is voor de tweede rubriek, worden ook de indrukken van de beoordeling op de harde bodem meegenomen.

Aangewezen hengsten

Hengsten die op grond van hun prestaties in aanmerking komen om aangewezen te worden voor het verrichtingsonderzoek, zullen als leeftijdsgroep aan een laatste inspectie aan de hand worden onderworpen. Aangewezen hengsten dienen voordat ze kunnen deelnemen aan het najaarsonderzoek wel te voldoen aan alle veterinaire criteria.

Oudere hengsten die worden aangewezen voor het verrichtingsonderzoek dienen zich te onderscheiden tussen hun leeftijdsgenoten. De duur van het verrichtingsonderzoek varieert van 21 dagen tot 50 dagen.

Lidmaatschap KWPN

  • Iedere maand het KWPN Magazine - In de Strengen
  • Onbeperkt toegang tot KWPN.tv
  • Gratis advertenties plaatsen op KWPN Horses for Sale
Word nu lid
€22,- per jaar

JongKWPN lidmaatschap

  • Ben jij tussen de 16 en 30 jaar?
  • Ben jij geïnteresseerd in fokkerij en sport? 

Dan is JongKWPN vast en zeker iets voor jou! JongKWPN biedt een gevarieerd programma. 

Word nu lid

Official Partners


Het KWPN maakt gebruik van cookies

Wij vragen uw akkoord voor het gebruik van cookies op onze website. Meer informatie is beschikbaar in ons cookiebeleid.

Cookiebeleid